Archieffoto

Nu de regels voor de vrije tijd van kinderen strenger zijn: is deeltijds kunstonderwijs ook een hobby? Ja en neen

Voor kinderen die naar het deeltijds kunstonderwijs gaan, zoals de muziekschool of de tekenschool, zal er de komende weken weinig veranderen. Als ze meerdere hobby's hebben, zullen ze wel moeten kiezen. Ze kunnen dus in dezelfde week niet én naar de tekenles gaan én naar de sportclub of jeugdbeweging.

Hoe kunnen kinderen de komende weken hun vrije tijd spenderen? Die vraag beroert nu al enkele dagen de gemoederen. Tot nog toe mochten kinderen jonger dan 12 jaar al hun hobby's blijven uitoefenen. De jeugd- en sportactiviteiten voor kinderen vanaf 12 jaar zijn al enkele maanden geschrapt in de strijd tegen het coronavirus. Kinderen van 12 tot 18 jaar mochten wel nog altijd naar het deeltijds kunstonderwijs gaan, waar heel strikte protocollen van kracht zijn.

Gisteren kondigden de ministers van Sport en van Jeugd aan dat de buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar strenger zullen worden en dat kinderen tussen 12 en 18 jaar weer meer zouden mogen. 

Het komt er op neer dat een kind één georganiseerde hobby per week mag uitoefenen, bijvoorbeeld voetbal of scouts, in een beperkte groep van 10 kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen zowel binnen als buiten activiteiten beoefenen. Voor kinderen vanaf 12 jaar mogen enkel activiteiten buiten georganiseerd worden.

Bij het deeltijds kunstonderwijs zorgden die nieuwe regels voor veel verwarring. Moeten kinderen die daar les volgen ook kiezen? En moeten ze nu activiteiten voor kinderen vanaf 12 jaar buiten organiseren? 

Minister van Onderwijs Ben Weyts heeft ondertussen duidelijkheid gebracht. "Deeltijds kunstonderwijs kun je niet zomaar beschouwen als een hobby, want het leidt uiteindelijk naar een diploma en in sommige gevallen naar hoger onderwijs. Vandaar dat we een aparte regeling getroffen hebben." 

Moeten kinderen kiezen als ze deeltijds kunstonderwijs combineren met een andere hobby?

Ja. Kinderen die deeltijds kunstonderwijs volgen en nog een andere georganiseerde hobby hebben, zullen ook moeten kiezen. Ze kunnen dus in dezelfde week niet naar de muziekles én de sportclub of jeugdbeweging gaan. 

Worden de groepen hier ook beperkt tot 10 kinderen?

Ja. Onder de leeftijd van 12 jaar moeten de groepen beperkt worden tot 10 leerlingen. "Maar meestal is dat al het geval", zegt Weyts. Vanaf 12 jaar worden de huidige protocollen behouden. "Dat wil zeggen dat er één op één lesgegeven wordt of in andere gevallen aan maximaal vier leerlingen."

Moeten activiteiten buiten georganiseerd worden?

Neen. "We vragen om de activiteiten zoveel mogelijk buiten te organiseren als het kan, zowel voor kinderen jonger dan 12 als de oudere kinderen. Maar je kunt moeilijk een piano buitenrollen, dus dan kan het ook binnen", zegt Weyts. "Ook voor kinderen tussen 12 en 18 jaar." 

Wat als je verschillende lessen volgt aan een academie? Moet je dan ook kiezen?

Neen. De lessen kunnen blijven doorgaan zoals nu. 

Wat met de beoordeling op het einde van het jaar?

Ook hier blijven volgens Weyts de afspraken die er al gemaakt zijn behouden. "Sommige examens zullen afgenomen worden via afstandsonderwijs en andere één op één." 

Wanneer gaan de maatregelen in?

Wanneer de nieuwe maatregelen over de buitenschoolse activiteiten ingaan, moet het Overlegcomité nog beslissen. Wellicht gaan ze vanaf volgend weekend in. Ze gelden zeker al tot de krokusvakantie en worden dan geëvalueerd.

Wat zijn de reacties uit de sector?

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) vindt het jammer dat leerlingen moeten kiezen tussen deeltijds kunstonderwijs en een andere hobby. 

 De academie is geen hobbyclub.

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG)

"We betreuren dat deeltijds kunstonderwijs als enige onderwijssector over één kam wordt geschoren met de jeugd- en sportactiviteiten. De academie is nochtans geen hobbyclub, maar een onderwijsvorm met curricula, evaluaties en decretale verplichtingen. Zonder duidelijk engagement komt dit onder druk."

OVSG is wel tevreden dat de lessen binnen kunnen blijven doorgaan. "Musiceren of atelierwerking in de beeldende kunsten buitenshuis organiseren is immers geen realistisch alternatief, vooral in de winter."

Die groepjes van 10 is voor ons een grote verandering. 

Tom Van den Eynde, directeur van het conservatorium in Mechelen

Tom Van den Eynde, directeur van het conservatorium in Mechelen, ziet toch wel enkele praktische bezwaren bij het organiseren van de groepslessen voor de kinderen jonger dan 12. "Die groepjes van 10 is voor ons een grote verandering. Wij gaan klassen moeten opsplitsen en lestijden zullen worden gehalveerd", zegt hij. "In de mate van het mogelijk zullen we de verloren lestijd via afstandsonderwijs proberen bij te spijkeren."

Ook over het halen van de leerdoelen maakt hij zich zorgen. "Als er van ons verwacht wordt dat wij nog steeds de leerdoelen die door de overheid worden opgelegd, realiseren met onze leerlingen, denk ik dat er ook een heel duidelijk signaal moet komen van de minister. Hij moet heel duidelijk zeggen "hobby is hobby" en "onderwijs is onderwijs". Het deeltijdskunstonderwijs hoort nu eenmaal onder onderwijs en dan denk ik dat ook de minister klare wijn moet schenken."

Meest gelezen