“Huurgeld voor vaccinatiecentrum in Puyenbroeck is billijk” zegt provincie als reactie op ontevreden burgemeesters

De provincie Oost-Vlaanderen vraagt 10.000 euro huurgeld aan eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht om de sporthal van domein Puyenbroeck te gebruiken als vaccinatiecentrum. “Een provincie zou steden en gemeenten moeten steunen, en krijgt al belastinggeld van de Oost-Vlamingen. 10.000€ is veel geld voor een gebouw dat er toch werkloos bij staat”, was de reactie van Kenneth Taylor (Samen). De 8 aangesloten gemeenten bij de ELZ Scheldekracht schreven dan ook een brief om dat aan te klagen. “Toch is het een billijke huurprijs die de gemeenten makkelijk kunnen betalen met het Vlaamse geld dat ze krijgen”, zegt de provincie. 

In de hele provincie zijn vaccinatiecentra gezocht en opgetrokken. ELZ Scheldekracht heeft er 2: één in De Warande in Wetteren, en een ander in de sporthal van provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Van de 8 gemeenten in Scheldekracht, zullen er 4 gebruik maken van die sporthal. De factuur van 10.000€ per maand gaat naar de ELZ, waarvan de gemeenten het bedrag moeten betalen. Burgemeester Kenneth Taylor van Wichelen vindt dat vreemd en moeilijk te aanvaarden. 

Dat onze ELZ 10.000€ per maand huurgeld moet betalen is moeilijk te slikken
Kenneth Taylor (Samen), burgemeester van Wichelen

“Van de provincie mogen we toch verwachten dat ze dicht bij de mensen staat, en dat ze daarom haar steden en gemeenten steunt. Die steun was er niet voor de aankoop van mondmaskers en sneltesten. En nu moeten we nog eens huur betalen voor een sporthal die er toch werkloos bijstaat. De energiekosten zouden daar zowat 3.000€ per maand bedragen. Wij zorgen voor de inrichting, de mensen en de opkuis van het centrum. Dus die 10.000€ per maand vinden we overdreven veel. "Taylor legde zijn opmerking gisteren voor op de provincieraad en schreef met andere burgemeesters een brief met grieven naar de provincie. 

De huurprijs is billijk, nodig, en solidair met de andere Oost-Vlamingen
Kurt Moens (N-VA), eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen

Volgens eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) van de provincie zegt Taylor maar de halve waarheid: “Om de huur van een gebouw te kunnen betalen, voorziet Vlaanderen voor elke ELZ 15.000€ per maand voor de infrastructuur van de vaccinatiecentra. Dat is meer dan de 10.000€ die wij vragen. We hebben het gebruikelijke tarief voor de verhuur gehalveerd, en er nog eens 10 procent afgetrokken. Dus we vinden het een billijk bedrag. Bovendien kunnen we 1 vaccinatiecentrum niet betalen met belastinggeld van alle Oost-Vlamingen. Dat zou niet solidair zijn.”

Vlaamse enveloppe voor vaccinatiecentra

Elke eerstelijnszone krijgt van Vlaanderen een enveloppe geld voor de vaccinatiecentra. Daarin zit een bedrag voor de infrastructuur van het centrum, voor de vaccinatieteams en voor het managen van het hele vaccinatieprogramma. Het gaat om vaste bedragen voor de eerste 6 maanden, waarmee ook vervoer van mensen naar de centra kan gebeuren. Daarna bekijken ze of die bedragen de kosten ook echt dekken.

(Lees verder onder de foto van het Gents vaccinatiecentrum in aanbouw, in een hal van Flanders Expo)

Stad Gent

Sommige eerstelijnszones hebben bewust gezocht naar een gebouw van een stad of gemeente. Dat is het geval voor 4 vaccinatiecentra in het Waasland bijvoorbeeld. Zo vermijden ze huurkosten. Als er toch geen stedelijk of gemeentelijk gebouw voorhanden is, kan de ELZ samenwerken met een privé-partner. In Evergem bijvoorbeeld stelt een eventbureau een grote tent op aan de Hoge Wal. Voor het vaccinatiecentrum in Gent is er een samenwerking met Flanders Expo. En een deel van de Meetjeslanders moet voor zijn vaccin naar Sanipolis, de aparte vleugel in het oude ziekenhuis Alma in Sijsele. “Ook dààrvoor zullen ze wellicht huurgeld vragen, maar hoeveel dat wordt, dat weten we nog niet”, zegt Joachim De Paepe van ELZ Oost-Meetjesland. “Gemeenten hebben wel al afgesproken dat ze onderling de kosten zullen verdelen, als het Vlaamse geld niet zou volstaan.”

kasto80

Meest gelezen