"Recht op asiel is in gevaar in Europa", waarschuwt VN-vluchtelingenorganisatie

Het recht op asiel is "in gevaar" in Europa. Dat zegt het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN (UNHCR) donderdag. Het is "gealarmeerd" door de pushbacks en het geweld tegen vluchtelingen.

"UNHCR heeft een onophoudelijke stroom van berichten ontvangen over sommige Europese landen die de toegang tot asiel beperken, mensen terugsturen nadat zij het grondgebied of de territoriale wateren hebben bereikt, en geweld tegen hen gebruiken aan de grenzen", stelt Gillian Triggs, plaatsvervangend Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

"De pushbacks worden op een gewelddadige en blijkbaar systematische manier uitgevoerd. Boten met vluchtelingen worden teruggesleept. Mensen worden na hun aankomst opgepakt en vervolgens teruggeduwd in de zee. Velen hebben melding gemaakt van geweld en misbruik door de ordediensten", klinkt het nog.

Mensen die over land aankomen worden ook willekeurig vastgehouden en onder dwang naar buurlanden gestuurd "zonder dat rekening wordt gehouden met hun nood aan internationale bescherming".

"Het respecteren van mensenlevens en vluchtelingenrechten is geen keuze, het is een wettelijke en morele verplichting. Hoewel landen het recht hebben om hun grenzen te beheren volgens het internationale recht, moeten ze de mensenrechten respecteren. Pushbacks zijn gewoon illegaal", verklaart Triggs.

Uit cijfers van UNHCR blijkt dat het aantal migranten dat in de EU aankomt jaarlijks daalt. In 2020 kwamen 95.000 asielzoekers via zee en land de EU binnen. Dat is een daling met 23 procent tegenover 2019 (123.700) en met 33 procent tegenover 2018 (141.500).

"Met zo weinig nieuwkomers in Europa zou dit een beheersbare situatie moeten zijn. Het is betreurenswaardig dat de asielkwestie ondanks deze dalende aantallen nog steeds gepolitiseerd is en tot verdeeldheid leidt", besluit Triggs.

Meest gelezen