ORG Permanent Modernity

Stad Leuven dient bezwaarschrift in tegen Broeklin, opvolger van Uplace

De stad Leuven ziet de komst van het Broeklin-project in Machelen niet zitten en dient een bezwaarschrift in. Broeklin is de opvolger van het zwaar gecontesteerde Uplace-project. Het gaat om een grootschalig bouwproject van 153.250 m² verhuurbare oppervlakte, waarvan 55.000 m² voor kleinhandel. 

Tegen Uplace diende stad Leuven destijds een bezwaar in omdat het over een klassiek grootschalig shoppingcenter ging, dat voor een grote regio marktverstorend zou zijn geweest. Ook op vlak van mobiliteit waren er grote bezorgdheden. 

Wij verzetten ons tegen het zonder meer nieuwe handelsruimtes aanbieden, omdat er elders al zoveel leegstand is.

Johan Geleyns - Schepen van Handel Leuven

“Voor het Broeklin-project werden dan wel aanpassingen doorgevoerd aan de oorspronkelijke Uplace-plannen, toch blijft het probleem bestaan dat Vlaanderen te veel winkelvloeroppervlakte per inwoner heeft. Zonder garanties een complex bijbouwen dat nog eens een derde van de Leuvense handelsruimte vertegenwoordigt, is en blijft onverantwoord. Zo dreigt het hele Broeklin-verhaal oude wijn in nieuwe zakken te worden. En die wijn smaakte al bijzonder zuur”, zegt schepen van handel Johan Geleyns (CD&V). “Wij verzetten ons tegen het zonder meer aanbieden van nieuwe handelsruimtes, omdat er elders al zoveel leegstand is.”

Maakindustrie

Om de oude industriezone onder het viaduct van Vilvoorde nieuw leven in te blazen werd in 2004 het idee voor Uplace gelanceerd. Na een jarenlange procedureslag vanwege de verwachte onredelijke concurrentie en verkeershinder, maakt Uplace nu plaats voor Broeklin, een circulaire werkwinkelwijk, waar opleiding, productie, consumptie en hernieuwbare energie samenkomen. Maakwinkels zijn vaak startende kleine winkels van ambachtslui, techniekers, kunstenaars… die hun ruimte verdelen over verkoop- en atelierruimte. 

De stad Leuven vindt het idee van maakwinkels aantrekkelijk, maar ziet toch verschillende problemen. Zo zullen er heel veel van die maakwinkels gevonden moeten worden die de huur kunnen betalen. “De definitie van 'maakwinkel' die de ontwikkelaar hanteert, is bovendien erg vrijblijvend: ‘een winkel die een unieke ervaring rond het productieproces en/of een educatief element aanbiedt’. Wij vrezen dat deze bepaling erg ruim te interpreteren valt. Verder is er geen enkele garantie dat er sancties volgen als de doelstellingen niet gehaald worden. Integendeel, als men er niet in slaagt om succesvol maakwinkels samen te brengen, dient de ruimte ingevuld te worden met KMO’s. Maar wat verstaat men onder KMO? Uiteindelijk is zowat elke winkel een KMO.”

De stad diende daarom vandaag een bezwaarschrift in. Daarin stelt Leuven dat er “te weinig garanties zijn dat deze mooie woorden en principes ook effectief in daden zullen worden omgezet.”

Meest gelezen