Vier Nigeriaanse boeren winnen rechtszaak tegen oliegigant Shell

Het Brits-Nederlandse oliebedrijf Shell is verantwoordelijk voor de milieuvervuiling door lekkende oliepijpleidingen en moet de Nigeriaanse boeren wier landbouwgronden (in Nigeria) verwoest werden vergoeden. Dat heeft de Nederlandse rechtbank in Den Haag bepaald. Vier Nigeriaanse boeren hebben met de steun van de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie 13 jaar lang juridische strijd geleverd. 

De vier Nigeriaanse landbouwers stapten in 2008 al naar de rechter. In een eerste rechtszaak oordeelde de rechter dat Shell niet aansprakelijk was voor de milieuschade. Vandaag, in beroep, dus wel. 

"Dit is een overwinning voor de hele Nigerdelta, voor het Ogoni-volk, en voor iedereen die ons steunde", reageerde Eric Dooh, één van de vier boeren. 

"Wij huilen hier van geluk", klonk het bij Milieudefensie. Directeur Donald Pols was vooral blij omdat nu bewezen is dat kleine boeren het kunnen halen van grote multinationals. "Ze kunnen niet langer ongestraft hun gang gaan in ontwikkelingslanden."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Olielek

De rechtszaak ging over drie gevallen van lekkage van oliepijpleidingen van Shell in de Nigerdelta, in Nigeria, in 2004 en 2005. Op één plek lekte er 24.000 liter olie weg vóór de technici het lek kwamen dichten. De olie vervuilde een oppervlakte van 50 voetbalvelden groot. 

Op een andere plek duurde het 11 dagen vóór medewerkers van Shell de pijplijn kwamen repareren.

De boeren zeggen dat er niets meer groeide, ook niet na de saneringswerken, uitgevoerd door Shell. Ze raakten hun landbouwgronden kwijt en ook de vissen gingen dood. Ze verloren hun inkomen.

Sabotage

Volgens Shell hebben criminele bendes of plaatselijke inwoners de pijplijnen gesaboteerd om olie te kunnen aftappen. Maar de boeren en Milieudefensie wijten de lekkages aan corrosie door slecht onderhoud. 

De rechter oordeelde dat Shell in twee gevallen de sabotage onvoldoende kan bewijzen en acht de oliegigant dus aansprakelijk voor de schade. In die twee gevallen moet Shell de boeren vergoeden en de verloren inkomsten compenseren.

In een derde geval moet er nog een uitspraak komen. Maar ook als daar blijkt dat bewoners de pijplijnen hebben kapotgemaakt, rijst de vraag of Shell voldoende gedaan heeft om de pijplijnen te beveiligen en om de schade te beperken. 

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Shell

Shell is ontgoocheld en blijft erbij dat er in de drie gevallen sprake was van sabotage. “In 2019 waren 95% van de lekkages te wijten aan dergelijke misdrijven. Wij saneren het vervuilde gebied altijd, los van de oorzaak."

De rechter beval Shell bovendien om meer te doen om lekkages te voorkomen, door z'n oliepijpleidingen van lekdetectiesystemen te voorzien.

Meest gelezen