Videospeler inladen...

Natuurgebied "Kalkense meersen" in Wichelen wordt weer natter

Het natuurgebied "Kalkense meersen" zal opnieuw natter worden nu Vlaanderen er het pompgemaal liet aanpassen. Meersen zijn traditioneel gebieden die onderlopen bij hoge waterstanden, maar sinds de jaren 70  trekt een pompgemaal de Kalkense Meersen droog. Dat zorgde ervoor dat het water van de meersen naar de Schelde werd afgevoerd. Dat pompgemaal is nu aangepast. 

Vlaanderen investeert in herwaardering van enkele natuurgebieden. Ook in de "Kalkense meersen" wil de overheid het gebied zo veel mogelijk terugbrengen naar zijn oorspronkelijke staat. De aanpassing van de hoeveelheid water die uit het gebied wordt weggepompt, is daar een eerste belangrijke stap in. Meersen zijn traditioneel gebieden die in de winter onderlopen, maar intensievere landbouw heeft veel gebieden drooggelegd. In de Kalkense Meersen wordt dat proces nu omgedraaid.

Drooggelegd sinds eind jaren '70

De "Kalkense meersen" is een natuurgebied van 600 hectare en één van de laatste uitgestrekte meersen langs de Schelde. Het is eigenlijk het gebied waar de Schelde liep voordat die werd ingedijkt. Tot de jaren '60 overstroomde het gebied regelmatig in de winter. Oudere inwoners van de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne en Berlare herinneren zich dat er bij koude winters kon geschaatst worden op de meersen van Wetteren tot in Berlare.  (lees verder onder de foto)

Agentschap Natuur en Bos

Sinds de jaren '60 liet men de Schelde niet meer overstromen omdat het Scheldewater te sterk vervuild was en in 1978 kwam er abrupt een einde aan de natte meersen. Er werd een pompgemaal gebouwd aan de Kalkenvaart en daardoor werd het water uit de meersen weggepompt in de Schelde. Dat kwam de landbouw ten goede: de meersen konden nu langer en intensiever gebruikt worden. Maar de drooglegging zorgde meteen ook voor de opstart van natuurverenigingen die de teloorgang van het typische landschap betreurden en ijverden voor het herstel ervan. 

De natuur krijgt haar rechten (deels) terug

De overstromingsgebieden die volgens het Sigmaplan moesten worden aangelegd, betekenden een ommekeer voor het gebied van de "Kalkense meersen". Sinds 2010 worden de meersen weer ingericht als overstromingsgebied voor de Schelde en meteen werd ook getracht de natuur er in haar oorspronkelijke staat te laten heropleven. Het gebied is ook Europees beschermd. 

(Lees verder onder kaartje van Sigmaplan Kalkense Meersen)

Minder water wegpompen zal het gebied weer natter maken, waardoor de typische dieren en planten er kunnen terugkeren of nog overblijvende populaties beter beschermd zijn. Peter Claus van Natuurpunt: "Er kunnen hier heel veel planten en dieren leven die typisch zijn voor die meersengebieden. Heel wat van die soorten zijn hier verdwenen en door het waterpeil op een natuurgerichter niveau terug te brengen, proberen we die soorten terug te krijgen, of diegene die er zijn een duurzamere toekomst te bieden."

Bekijk hier de reportage van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Natter is ook goed voor het klimaat en voor onze veiligheid

Dat de meersen weer natter gaan worden is niet alleen goed nieuws voor de eenden, reigers, grutto's en aanverwanten, het is ook goed voor het klimaat. Peter Claus: "Natte gebieden slaan heel wat CO₂ op, het zijn echte opslagmachines van CO₂. Hogere waterpeilen zorgen ook voor een betere buffering tegen droge periodes, zoals de droge lentes en zomers die we de afgelopen jaren hebben gekend. En natte gebieden zorgen lokaal ook nog eens voor een koelend effect.

Een bijkomend voordeel van de hogere waterstanden in de meersen is dat er minder water naar de Schelde moet worden afgevoerd. Zeker bij hevige regenval en hoge getijdes verlaagt dat de kans op overstromingen van de Schelde. Peter Claus: "We hebben dat probleem nog gezien afgelopen weekend in Wichelen, een beetje stroomafwaarts, waar de Schelde dreigde te overstromen.

Nicolas Maeterlinck

Meest gelezen