Ronny De Coster

Oost-Vlaanderen vraagt en krijgt steun van universiteit, hogescholen en VDAB om vaccinatiecentra te laten draaien

De provincie Oost-Vlaanderen krijgt hulp van de universiteit Gent , de hogescholen en de VDAB om ervoor te zorgen dat de 21 vaccinatiecentra in de provincie voldoende personeel zullen hebben. De universiteit en de hogescholen zullen studenten in een zorgrichting stages laten lopen in de centra.

Honderden mensen hebben zich al vrijwillig opgegeven om in een vaccinatiecentrum te gaan helpen. Maar het wordt een werk van lange adem en er is veel volk nodig. Daarom heeft de provincie Oost-Vlaanderen de hulp ingeroepen van de Ugent, de hogescholen in onze provincie, en de VDAB.

Stage lopen in de vaccinatiecentra

De universiteit en de hogescholen zullen hun studenten stage laten lopen in de vaccinatiecentra. Gouverneur Carina Van Cauter: "Het gaat vooral om studenten verpleegkunde en artsen in opleiding. Die studenten moeten een aantal stages doorlopen en een aantal studenten moeten stages inhalen door de eerdere lockdowns. We maken nu afspraken met de hogescholen en universiteit om die studenten die stages in de vaccinatiecentra te laten volgen en dat vlot te laten verlopen".

Iedereen het juiste contract

Ervoor zorgen dat iedereen beschikt over het juiste papierwerk is ook geen eenvoudige klus. De vaccinatiecentra zullen bevolkt worden door mensen met heel wat verschillende arbeidsstatuten: vrijwilligers, jobstudenten, stagiairs, reguliere werknemers enzovoort. De VDAB zal mee ondersteunen om alles rond te helpen krijgen.  

Een werk van lange adem

De provincie rekent ook op de VDAB om mee te helpen voor elk vaccinatiecentrum het ontbrekende personeel te zoeken in de buurt van het centrum. Want ondanks de vele vrijwilligers zal het niet evident zijn om de centra dag en nacht te bemannen voor de lange periode dat ze zullen ingezet worden. Gouverneur Van Cauter: "Het zal een lange periode worden dat we vrijwilligers en medewerkers nodig hebben in de vaccinatiecentra. Vandaag schatten we in dat het tot oktober kan duren. Het is dan ook evident dat we dan niet alleen rekenen op de honderden vrijwilligers maar ook op mensen die in de centra zullen tewerkgesteld worden".

Meest gelezen