BELGA

Oproep voor kandidaten nieuwe raden van bestuur bij Bozar, Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg

Het Belgisch Staatsblad publiceert vandaag een oproep voor geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor de nieuwe raden van bestuur van de Bozar, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg. Het is de eerste keer dat de regering op die manier kandidaat-bestuurders zoekt voor de drie federale culturele instellingen.

De oproep voor nieuwe kandidaat-bestuurders van de Bozar, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg verschijnt vandaag in het Belgisch Staatsblad. Na de verlenging van de periode van lopende zaken als gevolg van de lange formatie zijn de mandaten van de huidige bestuurders nu afgelopen.

Het is de eerste keer dat de regering een publieke oproep lanceert voor de raden van bestuur van de federale culturele instellingen. Het is de bedoeling kandidaten voor te stellen met een ruime ervaring op het gebied van management en/of cultuur.

Vicepremier Sophie Wilmès (MR), die bevoegd is voor de federale culturele instellingen, wil met deze oproep "de deuren van deze raden van bestuur wagenwijd openzetten voor de academische wereld en het maatschappelijk middenveld, door voorrang te geven aan ervaring en expertise. Op die manier zullen deze nieuwe bestuurders een ambitieuze en coherente visie kunnen ontwikkelen voor de verdere ontplooiing van de federale culturele instellingen in kwestie."

"Deze aanpak zal ongetwijfeld een zeer positief effect hebben op de instellingen zelf, maar ook op hun personeel, de kunstenaars met wie ze samenwerken en het publiek dat ze bezoekt".

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en een schriftelijke motivering, moeten uiterlijk op 15 februari 2021 per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verstuurd aan de heer Thomas Van Achter, Kanselarij van de Eerste Minister, Wetstraat 16 in 1000 Brussel.

Meest gelezen