Radio 2

Food Winners Brugge zal nog meer mensen leren hoe ze minder voedsel verspillen

In Brugge zoeken ze 500 inwoners die willen meedoen aan een project tegen voedselverspilling. Vorig jaar leerden 50 Bruggelingen hoe ze minder eten kunnen weggooien. Omdat het initiatief positief werd onthaald, doen Food Winners Brugge en het stadsbestuur het nog eens over, maar dan met tien maal zoveel deelnemers.

Vorig jaar konden de 50 deelnemers hun voedselverspilling maar met liefst 65 procent terugdringen. Daarmee bewees het initiatief dat we veel te veel eten klaarmaken. Dit jaar wordt een project opgezet waarvoor de stad Brugge 500 deelnemers zoekt. Het begint midden april en duurt een vijftal weken.

Elke deelnemer begint met een nulmeting, die aantoont hoeveel voedsel hij of zij verspilt bij het begin van zijn traject. Daarna krijgt hij of zij fysiek of online om de 2, 3 dagen tips en tricks om het gedrag tegenover voedsel te verbeteren. 

Juiste porties

Schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V): "We zullen je leren om op een goede manier aankopen te doen. Om op een goede manier om te gaan met voedselveiligheid en vervaldata. We zullen je ook leren om je koelkast op een goede manier in te delen en om te koken met de juiste porties. Op het einde van het traject zullen we meten wat de impact was van de hele oefening op je kook- en eetgedrag."

Minder voedsel koken is niet alleen beter voor je gezondheid, het leidt ook tot minder CO2-uitstoot en helpt dus in de strijd tegen de klimaatverandering. Als je wil deelnemen, dan moet je je inschrijven op www.foodwinnersbrugge.be 

Meest gelezen