Vlaamse eerstelijnszorgverleners krijgen coronavaccin vanaf 15 februari

Vanaf 15 februari kunnen alle Vlaamse eerstelijnszorg­verleners gevaccineerd worden. Dat heeft Vlaams minister van  Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aangekondigd. Het gaat om 50.000 zorgverleners van het zogenoemde frontliniepersoneel. Het zijn de eerste vaccinaties die plaatsvinden in de vaccinatiecentra.

Eerder werden al 11.000 zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, vooral huisartsen en thuisverpleegkundigen. Vanaf 15 februari zullen er nog zo'n 50.000 zorgverleners uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in hun eerstelijnszone. Het zijn de eerste vaccinaties die plaatsvinden in de vaccinatiecentra. 

"Aanvankelijk wilden we hen in de ziekenhuizen vaccineren, maar bij nader inzien hebben we toch beslist om hen in de vaccinatiecentra te vaccineren", klinkt het bij Beke. "De zorgverleners staan het dichtst bij de mensen die in de komende periode eerst gevaccineerd zullen worden, bijvoorbeeld 65-plussers en mensen met onderliggende ziektes. Die zitten vaak met concrete vragen over die centra. Als de zorgverleners al kennisgemaakt hebben met de centra door zichzelf daar te laten vaccineren, kunnen zij die vragen op een heel laagdrempelige manier beantwoorden." 

Frontliniepersoneel

Eerst zal het zogenoemde frontliniepersoneel aan de beurt komen. Dat zijn zorgverleners die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten. Meer specifiek gaat het over: 

  • huisartsen 
  • thuisverpleegkundigen 
  • verzorgenden van de diensten voor gezinszorg 
  • bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die fysiek contact hebben met patiënten 
  • tandartsen en mondhygiënisten, het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentre 
  • de medewerkers van de overheid en de lokale initiatieven die plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen 

De gezondheidswerkers die een ander beroep uitoefenen komen later aan de beurt, maar de precieze timing daarvoor staat nog niet vast. Het gaat nog over zo'n 170.000 mensen. De volledige lijst kan je in de loop van de dag raadplegen op laatjevaccineren.be

In Brussel is het eerste vaccinatiecentrum geopend. Het verzorgend personeel is als eerste aan de beurt. Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen