Onderzoek rond alcohol, cannabis en gamen: "Mensen denken dat  dagelijks gebruik heel vanzelfsprekend is, maar dat is het niet"

Uit een onderzoek dat in de Euregio gedaan is, blijkt dat mensen vaak een negatiever beeld hebben over anderen als het aankomt op alcoholgebruik, gamen of cannabis. Mensen denken dus dat anderen méér gebruiken dan ze werkelijk doen. Er komt binnenkort een campagne over het gebruik van deze middelen. 

Onderzoekers in de Euregio (Belgisch en Nederlands Limburg, Luik, Eupen en drie grensregio's in Duitsland) zijn op zoek gegaan naar hoe het nu echt zit met hoe mensen omgaan met genotsmiddelen. Er werden in totaal 8.000 mensen in 2 leeftijdsgroepen ondervraagd: jongeren tussen 12 en 26 jaar, en 55-plussers. Bij de jongeren werd gefocust op alcohol, cannabis en gamen. De vragen voor 55-plussers gingen over alcohol- en medicijngebruik. 

Negatiever dan de realiteit

Daaruit bleek onder andere dat het idee dat de mensen hebben over hoe anderen met die middelen omgaan vaak negatiever is dan de realiteit. Carlo Baeten van Zorggroep Zin heeft een concreet voorbeeld: "Als je aan de gemiddelde 16-jarige vraagt hoeveel van zijn leeftijdsgenoten cannabis gebruiken, dan antwoordt die steevast dat zowat iedereen dat doet. Maar in de praktijk blijkt het zelfs in de risicogroepen maar om 1 op 3 te gaan." En dat kan kwalijke gevolgen hebben. "Als jij ervan uitgaat dat iedereen van jouw leeftijd cannabis gebruikt, dan heb je een goede reden om zelf ook die keuze te maken", aldus Carlo Baeten.

Heel wat mensen kunnen op een verstandige manier omgaan met genotsmiddelen

Campagne

Om dit aan te pakken start in maart een campagne op sociale media. Die wil de mensen confronteren met de echte cijfers. Carlo Baeten: "Bijvoorbeeld, wist je dat mensen in jouw leeftijdsgroep de afgelopen maand maar zoveel alcohol gedronken hebben? De mensen worden geconfronteerd met wat ze denken dat eigenlijk normaal is, dat eigenlijk niet is, en het te gebruiken in hun eigen gebruik van alcohol."

 Heel wat mensen kunnen op een verstandige manier omgaan met genotsmiddelen. Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat 37% van de bevraagde 55-plussers in de laatste maand helemaal geen alcohol heeft gedronken. Bij de jongeren blijkt dat een derde van hen af en toe wel eens drinkt maar dit niet in de afgelopen maand heeft gedaan. 

Er is een minderheid van mensen die er niet verstandig mee omgaan. Zij bepalen mee het beeld in de actualiteit.

"Helaas is er een minderheid van mensen die er niet verstandig mee omgaan en die sneller in de problemen komen", zegt Baeten. "Zij bepalen mee het beeld in de actualiteit en zijn mee verantwoordelijk voor het idee dat het dagelijks gebruik heel vanzelfsprekend is en dat iedereen dat doet."  

Meest gelezen