Stad Leuven

Oud klooster en klokkengieterij ontdekt bij opgravingen op site van Heilig Hartziekenhuis in Leuven

In Leuven wordt het Heilig Hartziekenhuis verbouwd. Het bouwterrein geeft ook archeologische geheimen prijs, want op de site zijn tijdens opgravingen de resten gevonden van een oud klooster uit de 17de eeuw, en van een 19de eeuwse klokkengieterij.

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven gaat een nieuwe polikliniek en huisartsenwachtpost bouwen op de site in de Naamsestraat. Tijdens het archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd door consultant- en ingenieursbureau ABO nv,  werd vastgesteld dat op deze historisch belangrijke plaats vroeger een klooster en nadien ook een klokkengieterij gevestigd was. "Hier was vroeger een jongensschool, maar vlak daarvoor stond hier de industriële klokkengieterij Van Aerschodt van 1880 tot 1895", zegt stadsarcheologe Lisa Van Ransbeeck. "Dat industriële klokkengieterijen worden opgegraven is eerder zeldzaam, dus het zou dan echt wel gaan om een primeur, en hopelijk worden er resten gevonden."

"Het Tacetklooster uit de 17de eeuw van de Ongeschoeide Karmelieten (1602-1799) bevond zich ook op deze locatie, en op basis van de oude plannen zou het kunnen dat de klokkengieterij op de fundamenten gezet is. We hebben ook al kuilen gevonden met aardewerk uit die periode", besluit een enthousiaste Van Ransbeeck. De komende maanden volgen nog archeologische opgravingen op andere locaties binnen de ziekenhuissite.

Het Tacetklooster
Van Even

Meest gelezen