Videospeler inladen...

Onafhankelijke audit bij Let's Go Urban van Vlaams Parlementslid Open VLD botst op ondoorzichtige geldtransacties

Is het subsidiegeld dat Sihame El Kaouakibi kreeg, correct gebruikt? Dat is het voorwerp van twee onderzoeken ondertussen, een door de voorlopige bewindvoerder en een door de stad Antwerpen, de belangrijkste geldschieter van het jongerendansproject Let's Go Urban. In een onafhankelijke audit is sprake van geldtransacties ter waarde van 342.077 euro tussen Let's Go Urban en andere bedrijven en organisaties waar het Vlaams Parlementslid van Open VLD bij betrokken is. Volgens de voorlopige bewindvoerder zijn die "mogelijkerwijs te nauw verbonden met elkaar".

Het verhaal bij Let's Go Urban is al een tijdje aan de gang. In november van vorig jaar besloot de raad van bestuur om een onafhankelijke audit van de boekhouding te laten uitvoeren.

En zo gaat de bal aan het rollen: ondertussen hebben drie van die bestuurders hun ontslag ingediend omdat ze het gevoel hebben dat ze de boekhouding onvoldoende kunnen controleren. Het vertrouwen in de andere bestuurders, schrijven ze in hun ontslagbrief, "is dermate geschokt dat elke samenwerking voor ons onmogelijk is geworden." Zij stapten met een verzoekschrift naar de rechtbank.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Te vroeg voor conclusies

Waarover gaat het? Uit de audit zou blijken dat er met geld geschoven is tussen Let's Go Urban, een vzw die overheidssubsidies krijgt, en andere organisaties - privébedrijven - waar Sihame El Kaouakibi een hand in heeft. Er is sprake van 342.077 euro in totaal. Dat hoeft niet meteen op kwaad opzet of persoonlijke verrijking te wijzen, maar er is volgens verschillende bronnen weinig transparantie in de boekhouding.

Uit de audit blijkt dat er transacties waren tussen Let's Go Urban en andere bedrijven van Sihame El Kaouakibi ter waarde van 342.077 euro

Zo blijkt uit de audit dat er 199.536 euro is betaald aan twee vennootschappen van Sihame El Kaouakibi. De eerste is haar persoonlijke vennootschap, A Woman's View, die 177.615 euro kreeg. De andere is het communicatiebureau Wannacatch, dat 21.191 euro ontving.

Er zou ook sprake zijn van ontbrekende of vage facturen voor betalingen ter waarde van 137.541 euro aan twee andere vennootschappen van El Kaouakibi. Tegelijkertijd zouden meubels ter waarde van 95.384 euro gratis zijn uitgeleend aan een van haar firma's, en kreeg de liberale politica jaarlijks een fee van 5.000 euro van Let's Go Urban omdat de merknaam haar eigendom is.

De voorbije jaren kreeg Let's Go Urban vele honderdduizenden euro's subsidies: zo'n 150.000 euro van de stad in 2014, 2015 en 2016 en 254.000 euro in 2017 en 2018. Voor het pand van Let's Go Urban op het Kiel kreeg de vzw 800.000 en 600.000 euro.

Bekijk hieronder de uitleg van Stef Meerbergen over de vennootschappen van El Kaouakibi (lees daaronder voort): 

Videospeler inladen...

Voorbeeldfunctie

De bevindingen van die audit waren voldoende aanleiding voor de Antwerpse ondernemingsrechtbank om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen. Zij krijgt nu drie maanden de tijd om de dagelijkse werking op te volgen én de geldstromen in kaart te brengen.

De vzw leeft van subsidies en heeft daarom een voorbeeldfunctie

Voorlopige bewindvoerder Annemie Moens

In een gesprek met VRT NWS spreekt die bewindvoerder, advocate Annemie Moens , over mogelijk te nauwe banden tussen de verschillende vennootschappen van El Kaouakibi en Let's Go Urban. "Er is sprake van een aantal andere vennootschappen waar Sihame El Kaouakibi ook een controlerende rol speelt en die mogelijkerwijs te nauw verbonden zijn met elkaar." En ook: "De vzw leeft van subsidies en heeft daarom een voorbeeldfunctie." Met Sihame El Kaouakibi heeft ze voorlopig nog niet kunnen spreken.

Stappen ondernemen

Ook het Antwerpse stadsbestuur wil weten of de vele honderdduizenden euro's subsidies correct gebruikt zijn. "De stedelijke administratie voert een grondig onderzoek naar de zaak waarbij ook de financiële toelagen een hercontrole krijgen, bovenop de vaste controlemechanismen", zo laat de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten. "Als er sprake is van het oneigenlijk gebruik van gemeenschapsmiddelen voor kansarme jongeren, dan zullen wij hiertegen alle noodzakelijke stappen ondernemen."

Als er sprake is van het oneigenlijke gebruik van gemeenschapsmiddelen voor kansarme jongeren, dan zullen wij hiertegen alle noodzakelijke stappen ondernemen

Woordvoerder Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA)

Het onderzoek loopt, dus mogelijke conclusies zijn op dit moment voorbarig. Is er gewoon sprake van onvoorzichtig en slordig boekhouden, of is er meer aan de hand? Daarvoor moeten we de resultaten van het onderzoek afwachten. Dat zei ook de Antwerpse persrechter Frank Vennekens al aan VRT NWS. "Een van de opdrachten van de voorlopige bewindvoerder is nagaan of er malversaties zijn gebeurd. En indien dat het geval is: ik zeg wel, indién dat het geval is - noodzakelijke maatregelen te nemen om de belangen van de vereniging te vrijwaren."

Let's Go Urban kan blijven werken

Ondertussen zal Let's Go Urban haar activiteiten kunnen blijven uitoefenen. De organisatie gooide de voorbije jaren hoge ogen: El Kaouakibi bood met haar organisatie opleidingsprogramma's aan stadsjongeren aan. Met projecten rond dans, sport en multimedia bereikt ze elke week om en bij de 1.000 jongeren.

Het beroepsparcours van Sihame El Kaouakibi maakte haar voor de politiek aantrekkelijk als wit konijn

Haar beroepsparcours maakte haar voor Open VLD aantrekkelijk als wit konijn. En dat werd ze ook: bij de vorige verkiezingen stond ze tweede op de Vlaamse lijst van de liberalen in Antwerpen, en werd ze met meer dan 10.000 stemmen verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Maar ze wierp zich ook op als een dissident in eigen partij. Ze streek haar partij tegen de haren in toen ze meestemde met een motie van de oppositie die de Vlaamse regering vroeg om praktijktesten uit te werken voor de arbeids- en huurmarkt.

Bij Open VLD wordt voorlopig voorzichtig gereageerd. De partij zegt uit te gaan van het vermoeden van onschuld en pas te zullen handelen als er feiten zijn. Dat "handelen" kan inhouden dat El Kaouakibi voor de statutaire commissie van de partij moet verschijnen.

"Karaktermoord"

Sihame El Kaouakibi werd dinsdagavond om een reactie gevraagd, en ze zei dat de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder voor haar een verrassing is. Ze spreekt over een "doorzichtige poging tot karaktermoord van enkele tegenstanders die me reeds geruime tijd trachten te destabiliseren".

Een doorzichtige poging tot karaktermoord van enkele tegenstanders die me reeds geruime tijd trachten te destabiliseren
Sihame El Kaouakibi

El Kaouakibi zegt dat ze zelf een audit heeft gevraagd, "teneinde aan te tonen dat ik recht in mijn schoenen sta. De huidige demarche toont aan dat men het belang van Let's Go Urban niet vooropstelt. Dit kan ik onmogelijk aanvaarden". Voor extra commentaar is ze voorlopig niet bereikbaar.

Meest gelezen