Audit van bedrijven Vlaams Parlementslid El Kaouakibi toont boekhoudkundige chaos en gebrek aan tussenschotten

De centrale vraag in het dossier rond Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) is of er overheidsgeld oneigenlijk werd gebruikt. Of er subsidiegeld is afgeroomd om privébedrijven te ondersteunen. De onafhankelijke audit naar El Kaouakibi's financiële handel en wandel - die VRT NWS kon inkijken - roept een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en haar eigen bedrijven. Maar of dat ook onwettelijk is, is onduidelijk.

De onderzoeken naar Let's Go Urban zijn volop aan de gang. De voorlopige bewindvoerster die is aangesteld, moet de geldstromen uitpluizen, en ook de stad Antwerpen wil duidelijkheid over het gebruik van de vele honderdduizenden - miljoenen - euro's subsidies. De stadsdiensten zijn daarom een onderzoek gestart.

Vervlechting

De aanleiding voor die demarche is een audit, die er kwam op vraag van drie misnoegde leden van de raad van bestuur, die duidelijkheid wilden over de boekhouding, maar die naar eigen zeggen niet kregen. Daarom lieten ze een onafhankelijk bureau de vzw doorlichten, en zo ging de bal aan het rollen. Zij maakten de audit over aan de Antwerpse ondernemingsrechter, die prompt een voorlopige bewindvoerster aanstelde.

De voornaamste conclusie na het onderzoek is de vervlechting tussen de verschillende organisaties waar Sihame El Kaouakibi nu en in het recente verleden een rol speelde - vzw én privé-bedrijven

De voornaamste conclusie na het onderzoek is de vervlechting tussen de verschillende organisaties waar Sihame El Kaouakibi nu en in het recente verleden een rol speelde - vzw én privébedrijven. Er zou de voorbije jaren met 342.077 euro geschoven zijn: kosten voor vennootschappen die door de vzw betaald werden of, bijvoorbeeld, door Let's Go Urban gekochte goederen die gebruikt werden door een privébedrijf van El Kaouakibi. Een deel van die kosten is in november vorig jaar wel terugbetaald.

Tussen Let's Go Urban en die bedrijven bestonden soms dienstverleningsovereenkomsten, soms ook niet. Met communicatiebureau Wannacatch bijvoorbeeld bestond zo'n overeenkomst niet, en toch kreeg het bedrijf 21.191 euro.

Boekhouding verdwenen

Is dat onwettelijk? Dat weten we niet, daarvoor is verder onderzoek nodig. Hoe dan ook is er sprake van een boekhoudkundige nonchalance. En ook al grenst ze aan de chaos, dat is niet per se onwettelijk. Zo is op een gegeven moment, ergens eind vorig jaar, de boekhouding verdwenen. Als die enkele weken later toch opduikt, is ze hoogst onvolledig: waar de boekhouding van 2020 is, lijkt niemand te weten, en voor 2019 en 2018 ontbreken nogal wat facturen.

Zo is op een gegeven moment, ergens eind vorig jaar, de boekhouding verdwenen. Als die enkele weken later toch opduikt, is ze hoogst onvolledig

Nogmaals de vraag: wijst dat op gesjoemel? Niet noodzakelijk. Maar tegelijkertijd zijn er ook alarmerende verhalen over de versmelting tussen de boekhouding van de vzw Let's Go Urban en een aantal van de privébedrijven van Sihame El Kaouakibi. Zo vond de voorlopig bewindvoerster het gisteren in het Radio 1-programma "De wereld vandaag" vreemd dat Sihame El Kaouakibi in sommige overeenkomsten tegelijk opdrachtgever en cliënt is.

A woman's view

Centraal in de hele zaak staat haar vennootschap A Woman's View, de vennootschap waar ze zaakvoerder van is en waarmee ze (dans)spektakels organiseert.

De omzet van A Woman's View bedroeg in 2018 619.321,25 euro en, opvallend, 62 procent daarvan kwam van verbonden organisaties: 159.543 euro van bij Wannawork (een jobplatform dat afgelopen week werd overgenomen door uitzendbureau Vivaldis Interim), maar ook 119.137 bij de vzw Let's Go Urban en 111.286 bij de vzw We Love BXL, een Brussels project om kansarme jongeren aan een job te helpen, dat in 2018 200.000 euro subsidie kreeg van toenmalig  minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).  

Een jaar later, in 2019, is die situatie niet fundamenteel anders. A Woman's View haalt minder geld op - 175.327 euro - maar nog altijd komt dertig procent daarvan van andere organisaties: 20.697 euro van Wannawork en alweer 31.421 euro van de gesubsidieerde vzw Let's Go Urban. In drie jaar tijd (2018, 2019 en 2020) werd vanuit Let's Go Urban in totaal 177.615 euro betaald aan A Woman's View.

Planten en meubels

Een bijzonder verhaal is dat van de planten en meubels die door Let's Go Urban werden aangekocht, maar gebruikt worden door JJ House, het Jacob Jordaenshuis (die daarvoor een bruikleenovereenkomst afsloten, met de bedoeling het materiaal uiteindelijk terug te geven). Waarde: 69.392 euro. Eenzelfde verhaal voor een keuken ter waarde van 26.138 euro. Die staat nu in het JJ House - van waaruit overigens ook gecaterd wordt voor Let's Go Urban.

Er worden extra uitgaven gemaakt voor meubels, die elders werden gestald

Die twee uitgaven werden betaald met geld van het investeringskrediet van drie miljoen voor de nieuwbouw van Let's Go Urban, over een periode van drie jaar (2018, 2019 en 2020) ter beschikking gesteld door de stad Antwerpen. Voor 2018 ging het om een schijf van 1,8 miljoen, en wat ervan overbleef was Let's Go Urban kwijt. Dus werden er extra uitgaven gemaakt, voor meubels en een keuken, die elders werden gestald.

Voorbeeldfunctie

Dat er mogelijk te nauwe banden zijn tussen de verschillende vennootschappen van El Kaouakibi en Let's Go Urban, zegt ook voorlopig bewindvoerder Annemie Moens. "Er is sprake van een aantal andere vennootschappen waar Sihame El Kaouakibi ook een controlerende rol speelt en die mogelijkerwijs te nauw verbonden zijn met elkaar." En ook: "De vzw leeft van subsidies en heeft daarom een voorbeeldfunctie." Met Sihame El Kaouakibi, die nog altijd derdenverzet kan aantekenen tegen de beslissing van de Antwerpse ondernemingsrechtbank om een bewindvoerder aan te stellen,  heeft ze voorlopig nog niet kunnen spreken.

De vzw leeft van subsidies en heeft daarom een voorbeeldfunctie
Voorlopige bewindvoerder Annemie Moens

Voor een laatste maal: is dat allemaal onwettelijk? Nee, niet noodzakelijk. Maar als er wel malversaties worden vastgesteld mag het duidelijk zijn wat de gevolgen kunnen zijn voor Sihame El Kaouakibi: het parket dat mogelijk een dossier opent, de stad Antwerpen die de subsidies zal terugvorderen en verlies van haar lidmaatschap van Open VLD. Haar zitje in het parlement kan de partij haar niet afpakken.

Meest gelezen