Foto: ANB

Oude visvijver in Webbekomsbroek in Halen en Diest wordt omgevormd tot echte natuur

In het natuurgebied Webbekomsbroek in Halen en Diest wordt een oud weekendverblijf omgevormd tot moerasgebied. Het gaat om een oude visvijver die daar in de jaren '70 werd uitgegraven.

De vijver is zo'n 2 hectare groot en dateert van de jaren '70. Maar Natuur en Bos gaat de vijver nu weer omvormen tot moerasgebied. De afgestorven sparren rond de vijver worden gekapt. In augustus, na het broedseizoen, zullen ook een aantal populieren in het gebied omgehakt worden.  

Ter compensatie wordt op de Sint-Jansberg in Zelem (Halen) 6, 5 hectare bos bijgeplant. De werkzaamheden zijn een onderdeel van het grote Eurpese Life Delta-plan. Op 24 februari is er een online info-avond over de werken.

Meest gelezen