"Alle verpleegkundigen goed opgeleid om veilig te vaccineren"

De bevolking kan gerust zijn dat elk vaccin tegen het coronavirus volgens de regels van de kunst wordt voorbereid en toegediend. Elke verpleegkundige en gezondheidsmedewerker krijgt immers de kans zich goed voor te bereiden op het spuitje en is goed opgeleid om de mensen veilig te vaccineren. Dat zegt de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (Befezo).

De verpleegkundigen die moeten vaccineren hadden volgens Befezo nood aan een goed onderbouwd wetenschappelijk opleidingspakket om veilig alle inwoners te vaccineren. De federatie nam contact op met experten van Pfizer, het agentschap Zorg en Gezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees geneesmiddelenagentschap om juiste richtlijnen te krijgen.

Samen met de eerstelijnszones en thuisverplegingsdiensten heeft Befezo een eenvoudige en begrijpbare instructiefilm gemaakt. Daarin komen de correcte voorbereiding en de toediening van het vaccin aan bod. "Net voor de vaccinatiecentra van start gaan, is het ons dus gelukt tegemoet te komen aan de wensen van onze verpleegkundigen", zegt Paul Cappelier, voorzitter van Befezo.

Het gratis opleidingspakket werd ter beschikking gesteld aan alle zorgopleidingen, alle eerstelijnszones, alle collectieve zorgvoorzieningen, het agentschap Zorg en Gezondheid, commissariaat voor corona, de betrokken politieke overheden, artsenverenigingen en apothekersverenigingen. Het pakket kan ook op de website van Befezo gratis geconsulteerd worden.

  

Meest gelezen