Minister Crevits wil extra kosten  dienstenchequebedrijven in kaart brengen: “Afspraken maken met de sector”

Meer en meer dienstenchequebedrijven rekenen de klant extra kosten aan voor de poetshulp. En daar zijn heel wat mensen niet tevreden over. De bedrijven hebben het moeilijk, maar Hilde Crevits, Vlaams minister van Werk en Economie (CD&V) wil in kaart brengen over welke kosten dat gaat. “De klanten moeten op voorhand geïnformeerd worden. Zo krijgen ze de kans om een keuze te maken”, benadrukt minister Crevits bij "De inspecteur" op Radio 2.

Extra kosten aanrekenen bovenop de dienstencheques mag

“Dienstenchequebedrijven mogen inderdaad extra kosten aanrekenen, maar ze mogen dat niet zomaar doen”, zo bevestigt de minister vandaag in De Inspecteur. “Het bedrijf moet de extra kost wel op voorhand communiceren met de klanten. Bijvoorbeeld wanneer de klant zich willen aansluiten bij het bedrijf of bij het aantreden van een nieuw jaar. Zo krijgen de klanten de kans om een keuze te maken.”

Controleren extra kosten

Dienstenchequebedrijven kunnen verschillende extra kosten aanrekenen van een administratieve kost per uur, maand of jaar tot de kosten van poetsproducten. “We zien dat meer en meer bedrijven een extra kost aanrekenen. Dat is niet verboden, maar we willen dit als overheid wel reguleren. Anders kan de factuur voor klanten wel heel hoog oplopen. Wij willen duidelijk in kaart brengen welke kosten de bedrijven aan de klanten aanrekenen”, zegt minister Crevits.

Poetsbedrijven mogen geen loonkosten doorrekenen, want die kosten worden volgens minister Crevits door de overheid betaald: “Wij stellen er ons dan zeker ook vragen bij, net zoals de klanten. De bedrijven hebben tot op een bepaald niveau vrijheid, dus daarom willen we er zicht op krijgen welke kosten aangerekend worden. Zo kunnen we eventueel ook overgaan tot enkele concrete afspraken met de sector.”

De dienstenchequesector heeft het moeilijk

Enkele weken geleden vertelde Paul Verschueren van de sectorfederatie Federgon hoe het water hen aan de lippen staat: “De dienstenchequesector heeft het moeilijk en neemt daarom het heft in eigen handen. Iemand moet de rekening betalen: de klant of de overheid.”

“De sector heeft het inderdaad moeilijk. De bedrijven zijn wel nog gezond, maar hun rendabiliteit daalt,” geeft Vlaams minister van Werk en Economie toe. “Als overheid geven wij al 1 miljard euro steun aan de dienstenchequesector. Daar bovenop hebben we in 2020 meer dan 100 miljoen euro extra geïnvesteerd.”

Ook vanaf dit jaar geeft de overheid nog wat extra steun: “Vanaf dit jaar dekt de overheid de volledige indexering van de dienstenchequesector. Als de lonen stijgen, gaan wij die kost 100% voor ons nemen. Zo kunnen we de bedrijven iets meer ademruimte geven om te investeren in de begeleiding van de poetshulp.” Dienstencheques duurder maken ligt nog niet op de tafel : “Dat willen we absoluut vermijden, al denk ik dat we op termijn nog extra maatregelen zullen moeten nemen” zegt Crevits.

Klacht over onaangekondigde extra kost

“Wij raden de klanten aan om contact op te nemen met het bureau en uitleg te vragen over de extra kosten. Klanten kunnen natuurlijk de extra kost weigeren, maar dan verander je ook best van poetsbedrijf.”

Als u als klant niet geïnformeerd werd over de extra kost op voorhand, dan kan je daarbij verdere stappen ondernemen: “Dienstenchequebedrijven kunnen geen extra kost aanrekenen voor dingen die al uitgevoerd zijn. In dat geval is het belangrijk dat je daar een klacht van neerlegt bij FOD economie", besluit Hilde Crevits, minister van Werk 

Meest gelezen