Advocaat Reuzegommer die weggestuurd wordt van de KU Leuven is ontgoocheld: "Wat bereikt universiteit hiermee?"

Al zeker een van de Reuzegom-leden die weggestuurd wordt door de KU Leuven wil de beslissing van de universiteit aanvechten. "De sanctie is niet aangepast aan wat mijn cliënt gedaan heeft", klinkt het bij zijn advocaat Johan Platteau. Gisteren besliste de KU Leuven dat zeven studenten die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia zich de komende jaren niet meer mogen inschrijven, sommigen zelfs nooit meer. 

Ingenieursstudent Sanda Dia overleed in december 2018 tijdens een doop van studentenclub Reuzegom in Vorselaar. De KU Leuven voerde in 2019 al een tuchtrechtelijk onderzoek. De betrokken studenten kregen toen "op basis van de toen beschikbare informatie" een maatschappelijke taakstraf en moesten een paper schrijven. Vanuit verschillende hoeken kwam er toen kritiek omdat die tuchtmaatregelen te licht zouden zijn.

Bekijk hier een bijhorend verslag uit "Het Journaal" van vandaag (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

De KU Leuven startte in september een nieuw tuchtonderzoek, nadat de universiteit zich belanghebbende partij had gesteld en inzage in het strafrechtelijk dossier had gevraagd en gekregen. "Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte en die in strijd zijn met onze tuchtnorm", verklaart vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans.

Bekijk hier een bijhorend verslag uit "Het Journaal" van 7 december 2018 over het overlijden van Sanda Dia (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Definitieve sancties

Op basis van die nieuwe elementen startte de KU Leuven tuchtprocedures tegen de zeven nog ingeschreven studenten die betrokken waren bij de zaak-Reuzegom (andere betrokken studenten zijn intussen afgestudeerd of studeren niet meer aan de KU Leuven). 

In eerste aanleg werden sancties opgelegd door de bevoegde tuchtcommissies, maar de betrokken studenten tekenden tegen deze beslissing beroep aan bij het Gemeenschappelijk Bureau.

"We hebben met de beroepscommissie nu per student het dossier opnieuw onderzocht, de studenten gehoord en de definitieve sancties vastgelegd. De zeven studenten worden voor een aantal jaren weggestuurd, sommigen definitief", zegt Baelmans, die ook voorzitter is van de beroepscommissie.

Met de definitieve vastlegging van de sancties zijn de tuchtprocedures bij de KU Leuven nu helemaal afgelopen. "We beseffen dat geen enkele sanctie of procedure het verdriet om Sanda kan wegnemen", stelt Baelmans. "We moeten als universitaire gemeenschap het drama samen een plaats geven. We mogen Sanda en wat er gebeurde nooit vergeten."

Bekijk hier een verslag uit "Het Journaal" van 31 augustus 2020 dat volgens studentenkoepel Loko twee maanden voor de dood van Sanda Dia plaatsvond (en lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Luc Sels: "Dit drama kunnen we nooit afronden"

Rector Luc Sels van de KU Leuven reageert via Twitter op de beslissing. "De Reuzegomdoop is een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van de KU Leuven", schrijft hij. "De tuchtprocedures zijn afgerond, maar afronden kunnen we dit drama nooit."

"Sanda Dia komt niet meer terug. Wie hij was, mogen we nooit vergeten. Ons rest meer dan ooit het besef te zorgen voor elkaar."

Lucas Serrien: "Juiste boodschap en mooie geste naar Sanda en ons toe"

De vrienden van Dia, die zich onder de noemer #JusticeForSanda (gerechtigheid voor Sanda) hebben verenigd, reageren in eerste instantie opgelucht. "Het is een soort van opluchting", vertelt een van hen, Lucas Serrien, aan VRT NWS. "We hebben het gevoel dat de KU Leuven een stap in de goede richting zet en dat Sanda zo niet wordt vergeten."

"Tegelijk moeten we Sanda al twee jaar missen. Normaal zou hij deze zomer afstuderen. We hebben dus een dubbel gevoel dat deze straf nu pas komt, we hadden al eerder actie gewild. Toch zijn we realistisch en beseffen we dat dit voor de KU Leuven op dit moment de beste optie was. Dit is de juiste boodschap en een mooie geste naar Sanda en ons toe."

"We gaan Sanda blijven herdenken, meer kunnen we niet doen. We kijken ook uit naar wat het gerecht nu gaat doen zodat we hopelijk ooit de waarheid te weten komen over wat er destijds precies is gebeurd, dat is ons nog altijd niet gegund."

Advocaat student: "Wat bereikt de universiteit om hem nog zoveel jaar later te straffen?"

Advocaat Johan Platteau, die een van de studenten verdedigt, reageert ontgoocheld op de beslissing. "De KU Leuven heeft gezocht naar argumenten om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar wraak. Mijn cliënt is al eens gestraft, je kan iemand geen twee keer straffen voor hetzelfde feit. Mijn cliënt ziet af van wat er gebeurd is met Sanda, hij wil de gevolgen dragen. Maar wat bereikt de universiteit om hem zoveel jaar later nog te straffen? De sanctie is ook niet aangepast aan wat mijn cliënt gedaan heeft. De oudere studenten die in Reuzegom zaten, zijn ook al lang afgestudeerd, zij hebben daar geen last van."

 Wat bereikt de universiteit om hem zoveel jaar later nog te straffen?

Platteau benadrukt ook dat het strafrechtelijke luik nog moet volgen. Dat staat los van deze tuchtsanctie. De raadkamer moet nog beslissen of de in totaal 18 betrokken studenten zich voor de rechter moeten verantwoorden of niet.

Meest gelezen