Vlaanderen investeert 50 miljoen euro in bescherming tegen overstromingen

Dit jaar zal Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) 15 miljoen euro uittrekken om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen. Over de hele regeerperiode gaat het om 50 miljoen euro die de minister wil investeren in onder andere buffer- en wachtbekkens, pompsystemen en dijken. De minister wil Vlaanderen voorbereiden op steeds extremere weersomstandigheden.

Afgelopen dagen werd het op sommige plaatsen nog maar eens duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in waterinfrastructuur. Onder andere de Maarkebeek en de Zwalmbeek bereikte door de overvloedige regen kritische peilen. Het was kantje boord, maar de omliggende huizen bleven dit keer droog. Mede dankzij aangelegde wachtbekkens kon wateroverlast  op het nippertje vermeden worden.

Wacht- en bufferbekkens

Vlaams minister Demir beseft dat investeringen in de bescherming tegen overstromingen belangrijk zijn. "De laatste jaren krijgen we te maken met steeds extremere weersomstandigheden", legt Demir uit. "Om Vlaanderen weerbaar te maken tegen die nieuwe realiteit, maak ik deze legislatuur 50 miljoen euro vrij om te investeren in extra buffercapaciteit en een betere bescherming van woongebieden."

Het geld zal vooral gebruikt worden om wacht- en bufferbekkens aan te leggen om het teveel aan water tijdelijk op te vangen. Bestaande infrastructuur zal ook verbeterd worden, onder andere door overtollig slib te verwijderen. Verder staan ook investeringen in pompsystemen en dijken op het programma. In Vlaanderen komen er op strategische plaatsen wacht- en bufferbekkens met een totale capaciteit van meer dan  27 miljoen kubieke meter.

We gaan moeten investeren in natte natuur

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

"Dit jaar gaan we 15 miljoen investeren in een 9-tal projecten, vooral waar huizen in risicogebieden liggen", zegt Demir. "we moeten die beschermen tegen wateroverlast. Maar we pakken ook bestaande infrastructuur aan. Waar er te veel slib is, gaan we dat wegnemen. We gaan ook stuwkleppen installeren en leggen extra damwanden aan." Verder staan er al heel wat projecten op de planning tot en met 2024.

De investeringen zijn niet alleen nodig om huizen te beschermen tegen te veel water. Wacht- en bufferbekkens kunnen ook helpen bij extreem droge periodes, die ook steeds vaker voorkomen. "We stellen vast dat op 85 procent van de oppervlakte in Vlaanderen het waterpeil eigenlijk te laag is" zegt de minister. "Dat wil zeggen dat we moeten gaan investeren in natte natuur, zodat - wanneer het hevig regent - water niet meteen in beken en rivieren of de riolering terecht komt, maar kan insijpelen in de grond. We moeten Vlaanderen ook voorbereiden op langere periodes van droogte door water op te vangen. Dat doen we met infrastructuurwerken zoals wachtbekkens, maar ook door het aanleggen van natte natuur", besluit Demir.

Meest gelezen