BELGA

Limburgse artsen met allochtone roots informeren moslims over corona en coronamaatregelen in verschillende talen 

Een groep Limburgse artsen met allochtone roots zet zich al maanden in om moslims correct te informeren over corona. Want die hadden vaak heel andere vragen over de ziekte dan niet-moslims. Dat heeft uiteraard te maken met de cultuurverschillen tussen de verschillende gemeenschappen. De artsen geven ook informatie in verschillende talen, om hun boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen. 

"Ik ben hoofd van de medische preventiedienst bij Ferm, de vroegere Boerinnenbond en KVLV", vertelt dokter Mouloud Kalaai. "Daar vroegen ze mij om laagdrempelige informatie te geven over corona via vraag en antwoord. In mijn bedrijf, bij de kinderopvang en thuiszorg bijvoorbeeld, werken heel diverse mensen. En die hebben heel verschillende vragen over corona. Dat heeft natuurlijk te maken met de cultuurverschillen tussen verschillende gemeenschappen. Zo krijgen we wel eens de vraag of mosiims mogen gevaccineerd worden tijdens de ramadan? En vanwaar dat virus plots komt? Of het om een straf gaat, een vraag die trouwens leeft in alle geloofsgemeenschappen."

Ook collega's, universiteiten en ziekenhuizen vragen om feedback, om moslimpatiënten beter te kunnen begeleiden

Bedrijfsarts Mouloud Kalaai

"We hebben geprobeerd altijd zo duidelijk mogelijke antwoorden te geven op alle vragen en dat stelde veel patiënten gerust. Ook collega's, ziekenhuizen en universiteiten vragen om uitleg. Als ze begrijpen hoe moslims aankijken tegen het coronavirus en alles dat daarmee te maken heeft, kunnen ze hun moslimpatiënten ook beter begeleiden. " 

Geen terughoudendheid bij moslims in verband met vaccinatie

"Aanvankelijk deden veel wilde verhalen over corona de ronde", vertelt Mouloud Kalaai. "En dat beangstigde iedereen. Maar geleidelijk kwam er meer en duidelijkere informatie en daardoor begrijpen de mensen de ziekte beter en kunnen ze alles wat er gebeurt een plaats geven in hun leven. Uit bevragingen blijkt ook dat moslims niet minder geneigd zijn zich te laten vaccineren maar dat ze misschien meer of andere vragen hebben. En daar willen we zo goed mogelijk een antwoord op geven zodat we deze ziekte samen, als één gemeenschap, kunnen aanpakken. "

Meest gelezen