NVE

Onderzoek bij 850 personeelsleden van woonzorgcentra: "zware periode, maar de meesten blijven graag naar het werk gaan"

Het zijn erg zware tijden voor het personeel van onze woonzorgcentra, maar de meesten blijven tevreden over hun job. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau BING research uit Brugge.

BING research ondervroeg  meer dan 850 personeelsleden in 16 West-Vlaamse woonzorgcentra tussen de eerste en de tweede golf van de coronapandemie vorig jaar. Ondanks de hoge werkdruk blijft zo'n 80% van de personeelsleden graag naar het werk gaan. Dat is wel minder dan voor de pandemie, toen lag dat cijfer nog op ongeveer 90%. 

Het zorgpersoneel in de woonzorgcentra geeft ook aan moeite te hebben om "neen" te zeggen. Ongeveer de helft zegt moeite te hebben om grenzen te stellen, vooral jongere medewerkers.

Goed communiceren helpt

De cijfers blijken wel sterk te verschillen van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum. En veel hangt af van de steun die het personeel krijgt van de directie en van de manier waarop er binnen het bedrijf gecommuniceerd wordt. 

Sonja Reckers, een experte rond leiderschap en welzijn, die meewerkte aan het onderzoek, is niet verwonderd: "Organisaties die een cultuur hebben van communiceren zijn vaak veerkrachtiger en kunnen beter om met veranderingen. Het is belangrijk voor medewerkers om te kunnen praten over meningsverschillen en onzekerheden en om te weten dat er ook iemand is die luistert." 

Meest gelezen