Stad Hasselt plant 500 bomen die bestand zijn tegen het veranderende klimaat

De stad Hasselt gaat dit voorjaar 500 bomen planten,  die ook tijdens lange droge periodes niet snel in de problemen komen. De bomen moeten zorgen voor een betere opname van CO2 en fijn stof, meer schaduw en koelte en minder verdroging van de bodem. De stadsbestuur investeert er 150.000 euro in, de stichting Limburg Sterk Merk legt 89.000 euro in de pot. 

Als gevolg van de klimaatopwerking worden de zomers steeds warmer en droger, met alle gevolgen van dien voor het openbaar groen. “Door de veranderende klimaatomstandigheden verdorren jonge bomen sneller dan vroeger”, verduidelijkt Laurence Libert, schepen van Groenonderhoud (Open VLD). “Maar ook de parasieten die bomen aantasten, overleven alsmaar vaker onze zachtere winters. En door de feller wordende zomerzon neemt het aantal gevallen van schorsbrand toe. Deze problemen zetten ons er toe aan het bomenbeleid gedeeltelijk in vraag te stellen."

Net als veel andere steden en gemeenten kiest Hasselt nu voor andere bomen, die beter bestand zijn tegen periodes van aanhoudende droogte. "Deze klimaatbomen hebben minder water nodig en vragen daardoor ook minder onderhoud", gaat Libert verder. "Vanaf het voorjaar zullen Hasselaren onder meer de Judasboom met zijn mooie bloesems zien op het Katarinaplein, de honingboom in het Cederpark of de winterlinde in speeltuinen.”

Andere steden en gemeenten

Limburg Sterk Merk heeft in totaal 1 miljoen euro uitgetrokken voor het aanplanten van klimaatbomen. "Tot nu toe is daar al 430.000 euro van uitgegeven en daarmee werden in heel Limburg al zo’n 3.200 klimaatbomen aangeplant, legt gouverneur Jos Lantmeeters uit. “Ik stel met genoegen vast dat de stad Hasselt een voortrekkersrol speelt en meteen de daad bij het woord voegt.”

Meest gelezen