Videospeler inladen...

Zorgpersoneel, risicopatiënten en deel politie tot en met 55 jaar: zij krijgen vanaf midden februari AstraZeneca-vaccin

De vaccins van AstraZeneca zullen niet voor 65-plussers worden gebruikt, maar wel voor vier andere groepen tussen de 18-55-jaar. Het gaat om mensen in de zorgsector, bewoners en personeel in andere zorginstellingen dan woonzorgcentra, risicopatiënten met uitzondering van mensen met een immuunstoornis, en ten slotte ook mensen in een kritieke functie bij de politie. Dat heeft de werkgroep vaccinatie bekendgemaakt. Voor Belgen ouder dan 55 wordt maximaal gerekend op de vaccins van Pfizer en Moderna.

Vorige week heeft het AstraZeneca-vaccin groen licht gekregen van het Europese Geneesmiddelenagentschap. Intussen is er een eerste lading van 443.000 vaccins geleverd, die vanaf midden februari wordt ingezet. 

"Die vaccins worden gebruikt bij een belangrijk aantal mensen, die we op die manier hun eerste dosis kunnen toedienen", zegt Dirk Ramaekers, voorzitter van de taskforce vaccinatie. "We zullen dat AstraZeneca-vaccin gebruiken voor de groep 18-55-jarigen, voor hen is er voldoende bewijs dat het vaccin veilig, goed en werkzaam is." Over de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin bij mensen ouder dan 55 is nog te weinig geweten.

Bekijk hier de toelichting van Dirk Ramaekers in "Het Journaal": 

Videospeler inladen...
OM WIE GAAT HET?
  • De zorgverleners tussen 18-55 jaar, naar schatting 200.000 mensen. "Dit is de groep die op dit moment sowieso aan bod zou komen", aldus Ramaekers. 
  • Bewoners en personeel tussen 18-55 jaar van andere zorginstellingen dan woonzorgcentra, bijvoorbeeld psychiatrische ziekenhuizen of revalidatiecentra. "Zij krijgen zeker hun eerste vaccinatie hiermee." 
  • Risicopatiënten tussen 18-55 jaar met één van de aandoeningen zoals die intussen opgelijst zijn, in een volgorde van dalende leeftijd. Belangrijk: patiënten met een immuunstoornis of wie immunosupressiva gebruikt, tellen niet mee. Deze groep zal het Pfizer- of Modernavaccin krijgen.
  • Ook een specifieke groep 18-55-jarigen, die voor de politie werkt in kritieke functies bij de zogenoemde "interventionele eenheden op het terrein", krijgt dit vaccin. Concreet zijn dat mensen die aan ordehandhaving doen. "Voor hen is het niet altijd mogelijk om alle beschermingsmaatregelen optimaal te benutten tijdens de uitoefening van hun job", zegt Ramaekers daarover.

Het AstraZeneca-vaccin zal dus niet gebruikt worden voor de groep 65-plussers, die normaal na het zorgpersoneel aan bod zou komen in de vaccinatieplanning. "We starten dus niet met de ouderen die nog thuis wonen, maar wel met de risicopatiënten", zegt Ramaekers. Het algemene doel van de vaccinatiecampagne blijft om het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens te beperken.

"We wachten niet af tot er andere vaccins beschikbaar worden. Alle geplande vaccinaties van de komende weken gaan ook door. We gooien dat roer niet onmiddellijk om, dat zou logistiek niet evident zijn. En ja, we hadden gehoopt op een grotere levering van AstraZeneca, maar de beloofde aantallen kunnen niet geleverd worden." 

Essentiële beroepen?

Meteen is ook duidelijk dat er geen lijst meer komt van zogenoemde essentiële beroepen die na de ouderen, de mensen met onderliggende aandoeningen en de zorgverleners voorrang zouden krijgen. Enkel de agenten die interventies moeten doen, zullen het vaccin dus eerder krijgen.

"Er zijn veel risicoberoepen waarbij mensen contact hebben met anderen", zegt minister van Welzijn Wouter Beke. "De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk had geadviseerd om geen onderscheid te maken. We volgen dat advies in grote mate. We maken enkel een uitzondering voor de operationele politie, omdat we daaraan vragen om mee de controles op quarantaine te doen."

Bekijk hier het gesprek met Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) in "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

"Niet opsparen voor tweede dosis"

Ramaekers benadrukt dat de geleverde AstraZeneca-vaccins allemaal meteen gebruikt zullen worden voor een eerste coronaprik. Het is niet zo dat de helft voorlopig wordt geparkeerd voor de tweede prik. "We zijn dat niet van plan, want we gaan ervan uit dat er binnen de termijn van 12 weken waarbinnen de tweede prik moet gebeuren, we opnieuw het aantal van de eerste levering van AstraZeneca zullen hebben. Dat gebeurt in overleg met hen." 

Wanneer er opnieuw vaccins geleverd worden, en hoeveel er dat exact zullen zijn, is nog niet duidelijk."We blijven voorzichtig in de verdere planningen. Het is zo dat die termijn van 12 weken langer is dan bij de andere vaccins, daar gaat het om respectievelijk 3 en 4 weken. Die periode is langer, en dus meer onvoorspelbaar."

We maken maximaal vaccins van Pfizer en Moderna vrij voor de 55-plussers, bij wie zich de meeste hospitalisaties en overlijdens voordoen.

Pierre Van Damme, vaccinoloog

Vaccinoloog Pierre Van Damme benadrukt dat deze aanpak twee voordelen heeft. "Bepaalde groepen zullen eerder gevaccineerd kunnen worden, met een goed werkend vaccin. Dat heeft als voordeel dat er minder mensen zullen uitvallen, want we werken in op de ziektelast, en daarnaast is het ook goed voor de groepsimmuniteit." 

"Hierin schuilt een element van solidariteit. Want de vaccins van Pfizer en Moderna zullen vooral gebruikt worden bij de oudere bevolkingsgroepen, waar corona de grootste impact heeft, op de hospitalisaties en overlijdens. We zien in alle curves dat dit zeer sterk leeftijdsafhankelijk is."

Er zijn ook nieuwe gegevens over de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin, na het toedienen van de tweede dosis, vertelt Van Damme. "Als die 12 weken na de eerste dosis wordt toegediend, dan wordt de doeltreffendheid beter, zo wijzen labostudies uit. Met scores boven de 70% en in de buurt van de 80% is dat een belangrijk resultaat voor de groep 18-55-jarigen."

Hoe loopt het daarna verder?

Mogelijk raakt de vaccinatiecampagne pas op kruissnelheid in april: dan wordt de eerste levering van het vaccin van Johnson & Johnson verwacht, een vaccin waarbij één prikje volstaat. Het Europese Geneesmiddelenagentschap moet dat vaccin nog goedkeuren, maar dat gebeurt waarschijnlijk eind deze maand. De taskforce vaccinatie hoopt nog altijd dat tegen september de vaccinatie voor de hele bevolking kan worden afgerond. 

Meest gelezen