© SWNS.com

Twintigtal inbreuken vastgesteld bij invallen in handcarwashes in heel Limburg

Zowel in Sint-Truiden, Houthalen-Helchteren, Hasselt als Genk waren er zaterdag gelijktijdig controles in handcarwashes. Dat gebeurde na signalen over gebrekkige veiligheid, milieu-inbreuken, economische uitbuiting en problemen met de woonkwaliteit. Er waren controles in 13 handcarwashes. In totaal werden een twintigtal inbreuken vastgesteld.

In de 13 handcarwashes die zaterdag werden gecontroleerd, werden vooral inbreuken vastgesteld in verband met milieu (inbreuken op de milieuwetgeving, niet in orde met de milieuvergunningen, …), in verband met de arbeidswetgeving (zwartwerk, inbreuken op deeltijdse arbeid, …), op de vreemdelingenwetgeving en op de camerawetgeving. Er waren ook tekortkomingen in verband met brandveiligheid en er werd een advies opgemaakt om een kamerwoning onbewoonbaar te laten verklaren. 

Twee personen werden administratief aangehouden. De opgemaakte processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket Limburg. Pv's van de sociale inspectiediensten worden aan het arbeidsauditoraat bezorgd.

Gecoördineerde flexactie

De controles van zaterdag in de handcarwashes maakten deel uit van een gecoördineerde flexactie, dat wil zeggen een controle met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. 

Aan de actie van zaterdag namen zowel gemeentelijke diensten,  milieu- en bouwtoezichters, huisvestingsambtenaren, controleurs van de brandweer, de Sociale Inspectiediensten, Dienst Vreemdelingenzaken als de Vlaamse Wooninspectie deel. De actie werd begeleid door de lokale politiezones en werd gecoördineerd door het ARIEC Limburg.  ARIEC Limburg moet lokale besturen ondersteunen bij hun aanpak van georganiseerde criminaliteit. 

Meest gelezen