radio 0

Natuurgebied De Gavers met 20 hectare uitgebreid: "Het nieuwe gebied krijgt een sponsfunctie"

Het provinciaal domein de Gavers wordt met de 20 hectare extra een gebied van 212 hectare.  Met meer plaats voor de bezoeker, maar ook voor het water. De Gaverbeek krijgt zelfs de ruimte om zoals vroeger terug te meanderen. 

De 20 hectare waren oorspronkelijk landbouwgrond. "Er is geen onteigening aan te pas gekomen. Alle grond is geruild", vertelt Jurgen Vanlerberghe (sp.a) van de provincie. "We hebben samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij die de landbouwers andere landbouwgrond in de regio heeft kunnen aanbieden."

3 nieuwe zones

Bij de uitbreiding hoort een nieuw ontwerp, getekend door Pieter Vandevoorde. Hij legt grote nadruk op de “sponsfunctie” van de Gavers. “Dat wil zeggen dat we het water langer in het gebied houden. In de eerste zone willen we de aanblik van het historische meersenlandschap herstellen met grachten, knotwilgenrijen, populierendreven, boomgaarden, poelen en struwelen. Een tweede zone is een gecontroleerd overstromingsgebied van 10 hectaren tussen de Eikenstraat en de Meersstraat. Om de woningen meer te beschermen tegen mogelijke wateroverlast geven we ook hier meer ruimte aan water.”

We geven de Gaverbeek haar natuurlijke meanderende vorm terug

ontwerper Pieter Vandevoorde

Opvallend zijn de plannen met de Gaverbeek in de derde zone. “Die stroomt nu recht door een betonconstructie. We geven haar natuurlijke, meanderende vorm terug, een project waarvoor wordt samengewerkt met de Vlaamse Miliemaatschappij (VMM). Het is nog een maatregel die ervoor moet zorgen dat het water langer in de Gavers blijft en meer tijd krijgt om in de grond te dringen”, aldus Vandevoorde.

Klaar in 2024

 

Voor de uitbreiding werd meer dan 2 miljoen euro uitgetrokken. Daarvoor komt veel in de plaats: nieuwe  wandelpaden, een boomgaard met een honderdtal typische hoogstamfruitbomen en 3 hectare nieuw bos. De Vlaamse Gemeenschap steunt voor 250.000 euro. In het najaar 2024 moet alles afgewerkt zijn. Volgens de laatste telling in 2015 zakken elk jaar minstens 800.000 mensen af naar de Gavers.

 

Meest gelezen