Katholieke vormsels en vrijzinnige lentefeesten pas in het najaar, nog geen beslissing over eerste communies

De vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren zullen plaatsvinden in september of oktober, dat hebben de Vlaamse bisdommen beslist. Wat de eerste communies betreft, zal elk bisdom bekijken wanneer en hoe ze kunnen plaatsvinden. Ook de lentefeesten, "het feest van de vrijzinnige jeugd" voor kinderen die hun lagere school afsluiten, verhuizen naar het najaar wegens corona. 

In totaal gaat het jaarlijks om ongeveer 80.000 communicanten in Vlaanderen, vormsel en eerste communie samen. De coronacrisis verhindert feesten en bijeenkomsten van grotere groepen in het voorjaar. "Op dit moment mag een eredienst in de kerk maximaal door 15 mensen bijgewoond worden", zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de bisdommen. "We krijgen nu al veel vragen over dat vormsel en denken dat de kans op grondige versoepelingen klein is. Daarom vinden we het aangewezen om nu al uitsluitsel te geven. Ook al loopt de vaccinatiestrategie, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen", zo klinkt het. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.

Misschien eerste communie in klein gezelschap

Voor de eerste communies is er geen eenvormige beslissing genomen. Daar zullen de mogelijkheden bekeken worden per bisdom. Mogelijk zullen ook die op verschillende plaatsen uitgesteld worden tot volgend schooljaar. Maar op sommige plaatsen heeft men al de gewoonte de eerste communies meer individueel te vieren, en dan zouden die wel kunnen doorgaan zoals gepland. En ook vieringen in kleine groepen zijn een mogelijkheid.

Herfstfeesten

Ook de vrijzinnigen hebben hun overgangsfeesten. Een lentefeest voor de pakweg 12-jarigen, het zogenoemde "feest vrijzinnige jeugd" voor kinderen die hun lagere school afsluiten. Ook voor hen is de coronacrisis de spelbreker. In het voorjaar zal er een digitaal alternatief voorzien worden, een fysieke samenkomst zou in het najaar kunnen, laat Freddy Mortier, voorzitter van demens.nu (de koepelvereniging van de vrijzinnige humanisten), weten. 

Meest gelezen