foto: Radio 2

Meer dan 10.000 Limburgers kloppen aan bij de Sint-Vincentiusverenigingen voor voedselhulp.

De 37 Limburgse Sint-Vincentiusverenigingen hebben er opnieuw een druk jaar opzitten. Vorig jaar kregen ze maandelijks 3.734 gezinnen over de vloer. Het waren vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden die nood hadden aan voedselpakketten. 

De 3.754 kwetsbare gezinnen zijn samen goed voor 10.000 personen die op een of andere manier hulp of ondersteuning kregen. En daar zijn opvallend veel kinderen en jongeren bij : 2.871 Limburgse kinderen jonger dan 12 jaar en nog eens 1.226 jongeren tussen 12 en 18 jaar. 

In vergelijking met vorig jaar gaat het om een lichte daling. Maar volgens de Sint-Vincentiusvereniging is vooral tijdens de eerste coronagolf niet altijd even nauwgezet geteld. Vrijwilligers hadden de handen vol met het (doen) naleven van de coronamaatregelen zodat het registratiewerk er bij inschoot. En wellicht zijn er ook heel wat gezinnen  -vooral in het begin - weggebleven uit angst voor besmetting. Door de coronacrisis waren er ook meer tijdelijk steunmaatregelen maar de armoedevereniging verwacht dat de problemen daardoor alleen zijn uitgesteld. 

Ook heel wat vrijwilligers haakten af. Zowat de helft bleef uit voorzorg thuis. Volgens Els Palmaers van de Vincentius Limburg is het afwachten hoeveel er daar van terugkomen."Er zijn er heel wat die staan te popelen om opnieuw te komen helpen, maar ik denk dat heel wat van onze verenigingen nood zullen hebben aan verjonging".

Meest gelezen