Verffabriek Mathys in Zelem vraagt opnieuw vergunning aan voor afvullijn spuitbussen: buurtbewoners vrezen ontploffingsgevaar 

De verffabriek Mathys in Zelem vraagt voor een derde keer een vergunning aan voor een nieuwe afvullijn voor verfspuitbussen. De firma wil die activiteit naar Zelem verhuizen, omwille van de brexit. Er liep daar normaal gezien tot gisteren een openbaar onderzoek over. Maar Mathys heeft die procedure zelf stopgezet omdat er enkele documenten ontbraken.

Het afvullen van spuitbussen gebeurt nu in een vestiging in Groot-Brittannië, maar door de brexit wil Mathys dat nu in Zelem gaan doen. Tot groot ongenoegen van de buurtbewoners, die ongerust zijn over de opslag van de gevaarlijke producten en veel extra verkeer vrezen.  Mathys heeft nu de procedure stopgezet omdat er enkele documenten aan het openbaar onderzoek ontbraken, en tegenstanders zouden dat kunnen inroepen als procedurefout.

Ontploffingsgevaar

Een eerste vergunningsaanvraag van Mathys werd vorig jaar al stopgezet, na enkele negatieve adviezen. Heel wat buurtbewoners zijn tegen omdat ze onder meer voor ontploffingsgevaar vrezen, maar ook omdat de zone van het bedrijf ingekleurd staat als gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. En de bijkomende activiteit van de verffabriek hoort thuis op een industrieterrein. Het is de Limburgse deputatie die uiteindelijk een beslissing moet nemen.

Meest gelezen