H.Essers en BOS+ hebben akkoord over Essersbos in Genk: bomen mogen gekapt worden

Transportbedrijf H.Essers mag dan toch een deel van het bos op de voormalige Hörmann-site op het bedrijventerrein Genk-Noord kappen. Natuurvereniging BOS+ geeft zijn verzet op nadat ze een akkoord hadden bereikt met het logistiek bedrijf. H.Essers engageert zich daarbij om zo weinig mogelijk bomen te kappen en tegelijk in te zetten op een maximale biodiversiteitsontwikkeling.

H.Essers en BOS+ hebben al drie keer met elkaar in conflict gelegen. In 2013 was er een botsing over het kappen van een deel van het Ferrarisbos in Wilrijk. Enkele jaren later stapten BOS+ en verschillende andere natuurverenigingen naar de Raad van State tegen de vergunning die H.Essers had gekregen om uit te breiden in Natura-2000 bosgebied aan de Transportlaan in Genk. Ze kregen gelijk en de Raad van State vernietigde de vergunning. Daarop liet H.Essers zijn oog vallen op de oude Hörmansite, niet ver daar vandaan, aan de Woudstraat in Genk. Het ging om een industriegebied van 15 hectare, waarbij ook gevraagd werd om 9 hectare bos te kappen.

Compromis rond de tafel

H.Essers kreeg daarvoor zijn vergunning, maar omdat er geen Milieu-Effecten Rapportering (MER) was opgesteld over kapping van het bos, stapte BOS+ naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die moet nog een uitspraak ten gronde doen, maar schorste wel al de vergunning om 'dringende noodzakelijkheid'. De uitbreiding van het bedrijf zou daardoor hoe dan ook vertraging oplopen. Daarop nodigde het bedrijf vorige zomer BOS+ uit voor een gesprek, sindsdien hebben ze verschillende keren rond de tafel gezeten en kwamen tot een akkoord.

Geen ontbossing meer in de toekomst

H.Essers engageert zich om na zijn geplande uitbreiding aan de Woudstraat, geen ontbossing meer te doen. Als het gaat om beschermde bossen of bossen met een hoge ecologische waarde, dan wordt er helemaal niet meer aan geraakt. Gaat het om zones die bestemd waren voor bijvoorbeeld industrie of nijverheid, dan is een beperkte ontbossing tot maximaal 10 % mogelijk. Ter compensatie van het gekapte bos aan de Woudstraat zal H.Essers 17,1 hectare bos aanplanten in de gemeente Oudsbergen, 5 hectare meer dan wettelijk verplicht. Het bedrijf engageert zich ook om het eeuwenoude Ferrarisbos van 3,5 ha in Wilrijk niet verder te ontginnen. Ten slotte verbindt H.Essers er zich ook toe om de biodiversiteit op zijn eigen terreinen te verbeteren. Minstens 15 % van de oppervlakte zal groen worden.

Meest gelezen