imago/Xinhua

Geen akkoord over Syrië in VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is er vannacht niet in geslaagd om een overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke verklaring voor Syrië. Na lange onderhandelingen, en ondanks een oproep van de VN-gezant tot internationale eenheid, werd er geen eensgezindheid gevonden voor een uitweg uit de politieke impasse.

Rusland, een belangrijke bondgenoot van het regime in Damascus, heeft meermaals dwarsgelegen tijdens de onderhandelingen, zo melden diplomaten aan het Franse persbureau AFP. De Russische delegatie gaf geen commentaar. 

Geir Pedersen de VN-gezant voor Syrië, had opgeroepen tot een gezamenlijke oplossing voor de politieke situatie in het land. Dat was volgens hem nodig omdat de laatste bijeenkomst van een Syrische commissie, die de weg moet vrijmaken voor een hervorming van de grondwet en de organisatie van verkiezingen in het land, eind januari op een mislukking was uitgedraaid.

"De huidige verdeeldheid binnen de internationale gemeenschap moet worden overbrugd", zo had Pedersen verklaard. Er is volgens hem "behoefte aan constructieve internationale diplomatie met betrekking tot Syrië. Anders is het onwaarschijnlijk dat de constitutionele weg tot reële vooruitgang zal leiden."

De herziening van de Syrische grondwet is vermeld in Resolutie 2254, die in december 2015 door de Veiligheidsraad is aangenomen. Diezelfde resolutie voorziet ook in de organisatie van verkiezingen in Syrië, onder toezicht van de Verenigde Naties. De verklaring waarover dinsdag werd onderhandeld, had als doel om het belang van die resolutie opnieuw te bevestigen.

Meest gelezen