Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain mag op zijn campus in Gent een nieuwbouw zetten voor jongste patienten 

In het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent start de bouw van een nieuwe afdeling voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Daar zal plaats zijn voor 60 patiënten die nu in oude gebouwen verblijven.

De plannen voor een nieuwbouw zijn intussen 10 jaar oud, maar pas in 2018 kon het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden geld vrijmaken."We zijn blij dat de subsidiërende overheid van kinderpsychiatrie een prioriteit heeft gemaakt", zegt algemeen directeur Hannes Decraene.

Extra plaatsen komen er niet bij. Maar zowel de afdeling voor kinderen als voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen er hun intrek nemen. "We zullen er beter zorg kunnen bieden", zegt Decraene. "Er zal meer plaats zijn en meer groen ook zodat de jongeren naar buiten kunnen."  

We zijn blij dat de subsidiërende overheid van kinderpsychiatrie een prioriteit heeft gemaakt

Hannes Decraene, algemeen directeur

Duurzaam en groen

In het nieuwe gebouw is plaats voor 60 patiënten. Het heeft een oppervlakte van 4.000 m² en zal ook bijna energieneutraal zijn. “We besteden veel aandacht aan duurzaamheid”, zegt directeur organisatie Marjolein Holvoet. “Zo wordt het gebouw verwarmd met geothermie en komen er zonnepanelen. Delen van het dak zullen daarnaast aangelegd worden als groendak.”  

Het groene karakter van de campus blijft zoveel mogelijk behouden. “Voor elke boom die omwille van het project gekapt wordt, komt een nieuwe in de plaats. Bovendien komt aan de nieuwbouw ook een parkzone, met natuurlijke speelelementen voor de kinderen en jongeren.” Als alles volgens plan verloopt, zullen de medewerkers en patiënten  eind 2022 hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.

kasto80

Meest gelezen