Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing.

Topambtenaar Moykens na "Pano" over contactonderzoek: "Systeem is nog vóór de tweede coronagolf bijgestuurd"

Ja, er waren kinderziektes bij het contactonderzoek, maar die zijn intussen bijgestuurd. Zo reageert Karine Moykens, het hoofd van het contactonderzoek bij coronabesmettingen in ons land, op de "Pano"-reportage van gisteren. Die legde een hele reeks pijnpunten bloot bij dat contactonderzoek aan de hand van getuigenissen van betrokkenen en experten. Ook de kritiek op de aanbestedingsprocedure wijst Moykens van de hand. 

De reportage van ons magazine "Pano" gisteren riep heel wat vragen op over hoe het contactonderzoek in ons land op poten is gezet. Met dat contactonderzoek spoort de overheid, onder meer via callcenters, risicocontacten op van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Topambtenaar Karine Moykens, die sinds midden juni voorzitter is van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, erkent in "De ochtend" op Radio 1 dat er wel degelijk kinderziektes zijn geweest. "U zult zich ongetwijfeld herinneren dat ik dat bij mijn aantreden vaak heb toegegeven. Maar al die zaken die in "Pano" vermeld zijn - dat er meer dan 10 contacten konden worden opgegeven, dat mensen konden terugbellen - zijn ook opgelost vóór de tweede golf. Dat hele systeem is zwaar bijgestuurd. De callcenters zijn ook overeind gebleven."

Manke data

Nochtans uiten experten als statisticus Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) in de reportage forse kritiek op de kwaliteit van de gegevens die vandaag, 9 maanden na de start, doorstromen uit het contactonderzoek. Vooral onderzoek naar de bron van coronabesmettingen blijkt nog altijd moeilijk. 

Moykens reageert verbaasd. "Van in het begin was er voorzien dat er relaties gelegd worden tussen de besmette patiënten en de hoogrisicocontacten en dat er zo verder gebouwd wordt. Die gegevens zijn er en zitten in een databank bij Sciensano. Die worden ook bezorgd aan de gezondheidsinspecteurs. Onderzoekers kunnen voor die geanonimiseerde data een aanvraag indienen en daarvan gebruikmaken."

Toch geeft ze toe dat er nog beterschap mogelijk is. "In augustus hebben we de scripts aangepast om ook aan brononderzoek te kunnen gaan doen. Vanaf september zijn we dan gaan inzetten op clusteronderzoek. Zijn we daar helemaal perfect bezig? Nee, daar moeten we nog verder aan werken en het systeem verder verbeteren."

De suggestie om een volledig nieuw computersysteem op poten te zetten, wijst ze van de hand. "Nu is het gewoon niet mogelijk om even achterover te gaan leunen. We moeten blijven werken, het virus is niet weg. Een nieuw systeem bouwen gaat nu niet, maar we moeten wel alert zijn voor verbeteringen en die ook doen."

Vragen bij de aanbesteding

In de "Pano"-reportage dook ook heel wat kritiek op over het overheidscontract met de callcenters die de contactopsporing uitvoeren. Zo zou de aanbesteding daarvoor niet helemaal volgens de regels van de kunst verlopen zijn. Pano was daarin trouwens niet alleen, ook het Rekenhof stelde zich daar ernstige vragen bij. 

Volgens Moykens is die suggestie niet correct. Dat er op enkele documenten in de offerte data staan van vóór de aanbesteding, betekent volgens haar niets. "Ik zie dat men naar een datum op een document verwijst, maar men verzwijgt dat er wel een eerste aanbesteding is geweest die moest worden stopgezet. Die mensen hebben die documenten een week later hergebruikt."

Vergelijk het met de brandweer: als er minder werk is, moet die brandweerlui ook wachten in de kazerne

Karine Moykens, de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing

Ook dat het bedrijf Harvest Communications voor 27 euro per uur callcenterdiensten wilde leveren, terwijl de kostprijs bij het huidige consortium een pak hoger ligt, vindt Moykens kort door de bocht. "Wij hebben van hen op geen enkel moment een offerte gekregen. Harvest werkt ook samen met de Waalse collega's. Je kunt je afvragen: als hij het bij ons voor 27 euro per uur wil doen, waarom hij dan zoveel meer vraagt in Wallonië. Misschien moeten ze daar dat contract heronderhandelen?"

Belangrijk hierbij op te merken is dat zaakvoerder Eric Ignoul van Harvest Communications zelf stelt dat hij geen offerte kon indienen omdat het Agentschap Zorg en Gezondheid hem nooit op de hoogte heeft gesteld van het lopende overheidscontract. Na mails daarover kreeg hij te horen dat hij te laat was om die offerte nog in te dienen, hoewel de aanbesteding daags nadien pas zou worden afgerond.

Bekijk hieronder de volledige "Pano"-reportage (en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Kwaliteit opvolgen

Verder is er de kritiek dat de callcentermedewerkers soms uren met hun vingers zitten te draaien. "Alle callcenters werken op eenzelfde manier", zegt Moykens. "Als er minder werk is, zijn er wachturen. Vergelijk het met de brandweer: als er minder werk is, moeten die brandweerlui ook wachten in de kazerne. Onze callcenters hebben ook veel wachturen. We moeten er staan op het moment dat we nodig zijn."

Ook zouden de callcentermedewerkers te weinig worden opgeleid, getuigden ze zelf. "In de beginperiode zal dat wel zo geweest zijn, toen we heel snel moesten opschalen", erkent Moykens. "Maar dat hebben we doorgesproken met het consortium. Die zogenaamde 'Netflix-uren' zijn dat nu niet meer. Tijdens die uren wordt er gewerkt aan kwaliteit."

Het Rekenhof had zelf de overheid al opgeroepen om de kwaliteit van de dienstverlening goed op te volgen. Dat gebeurt ook, benadrukt Moykens. "De Vlaamse stuurgroep komt daarvoor wekelijks samen. Op die manier zorgen we ervoor dat we met een heleboel mensen, ook externen, voeling houden. Er zijn ook kwaliteitsrapporten, wekelijks is daar een briefing over."

Oppositiepartijen roepen Beke ter verantwoording

Oppositiepartijen Groen, SP.A en PVDA willen dat Beke zich verantwoordt voor de organisatie van de contactopsporing. Zo wil Groen dat de Vlaamse regering een crisiscel opricht om de problemen met het contactonderzoek in kaart te brengen en op te lossen. S.PA en PVDA willen dat hij zich opnieuw komt verantwoorden in het Vlaams parlement. Die laatste eisen bovendien een diepgaande controle van de kwaliteit van het contactonderzoek.

"Uit de reportage blijkt alweer dat de bevoegde minister Beke niet urgent en doortastend genoeg is met contactonderzoek. Dit is een schoolvoorbeeld van wanbeleid", zegt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen). "Corona heeft Vlaanderen al bijna een jaar in een houdgreep en nog steeds staat het contactonderzoek, waarvoor minister Beke verantwoordelijk is, niet op punt", zegt hij. Beke vaart blind, luidt dan ook zijn conclusie. 

"Net als in Nederland hebben wij onze hoogsteigen teflonminister Beke (hij verwijst naar Mark Rutte, de minister-president van Nederland, die ook wel Teflon Mark wordt genoemd, red.). Alweer een dossier dat van hem af lijkt te glijden", klinkt het dan weer bij Vlaams parlementslid Hannes Anaf (SP.A). Bovenden zijn veel elementen in de reactie van het Agentschap op de reportage "onjuist", klinkt het nog. 

Ook Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA reageert verontwaardigd. “Minister Beke zegt wel dat de problemen ondertussen zijn opgelost, maar hij kijkt daarbij enkel naar hoeveel personen er bereikt worden, niet naar de kwaliteit van het contactonderzoek. Het wordt tijd dat hij luistert naar wat de experten ter zake te vertellen hebben.”

Meest gelezen