Premier Alexander De Croo (Open VLD).
ISOPIX

Tijdelijke werkloosheid per halve dag en extra vergoeding voor telewerk: deze extra steunmaatregelen neemt de regering

De federale regering heeft de bestaande steunmaatregelen verlengd tot eind juni. Maar er is ook een hele rist extra steunmaatregelen toegevoegd, goed voor alles samen meer dan 2 miljard euro. "We willen een duidelijk signaal geven dat we de sectoren die gesloten zijn, willen blijven steunen", zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).

Het uitgebreide steunpakket van de federale regering voor bedrijven en werknemers is al zeker verlengd tot eind juni. Het gaat dan, zoals bekend, onder meer om uitstel of vrijstelling van bepaalde belastingen, het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen, tijdelijke werkloosheid, moratoria op kredieten, verlaging van de bedrijfsvoorheffing of premies voor leefloners en ouderen.

"We willen een duidelijk signaal geven dat we de sectoren die gesloten zijn, willen blijven steunen", zegt premier Alexander De Croo (Open VLD). "Als dat tot eind juni moet, dan zijn we klaar om dat te doen."

Nieuwe steun

Maar de regering neemt ook een heel pakket aan bijkomende steunmaatregelen. Die zijn samen nog eens goed voor ruim 2 miljard euro (in het slechtste scenario, als de gesloten getroffen sectoren ook tot eind juni dicht zouden moeten blijven, red.). We hebben ze voor u hier opgelijst.

Voor bedrijven zijn dat onder meer:

 • Een belastingvrijstelling op steun die ze van het regionale of lokale niveau krijgen.
 • Een belastingvermindering (tax shelter) voor investeringen in kmo's (dat is een maatregel die geheractiveerd is tot eind augustus, red.).
 • Een belastingvermindering voor verhuurders van handelspanden voor de kwijtschelding van de huur voor de maanden maart tot mei. "Voor een café bijvoorbeeld is die vaste huurkost vaak heel zwaar, dus daarmee hopen we hen wat ademruimte te geven", legt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) uit in de "De wereld vandaag" op Radio 1.
 • De afschaffing van de decembervoorschotten voor de btw en bedrijfsvoorheffing.
 • Het federale transformatiefonds, goed voor 750 miljoen euro, moet bedrijven helpen zich te herlanceren en zich aan te passen aan een meer duurzame economie.

Voor de hardst getroffen sectoren komt daar nog specifieke steun bovenop:

 • Een vermindering van de patronale bijdrage voor werknemers in de evenementensector. "In de periode dat ze nog geen inkomsten hebben, maar wel personeel nodig hebben, kunnen we hen op die manier ondersteunen", zegt Van Peteghem.
 • Een vrijstelling van de FAVV-heffingen in de horeca.
 • Het bedrag aan auteursrechten en naburige rechten dat kunstenaars het voorbije coronajaar, in vergelijking met 2019, zijn kwijtgespeeld door de sluiting van de evenementen- en cultuursector wordt voor een derde gecompenseerd. 
 • Studentenarbeid in de zorg of onderwijs telt niet mee voor het jaarlijkse maximumaantal uren.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Belga

Voor werknemers is er ook een lijstje extra steunmaatregelen:

 • Tijdelijke werkloosheid is per halve dag mogelijk in de sector van de dienstencheques en het schooltransport. "Er was vraag naar om dat in sommige sectoren meer flexibel te maken", aldus Van Peteghem.
 • Arbeidsbemiddelingsdiensten zullen tijdelijk werklozen sneller een geschikt opleidingsaanbod kunnen voorleggen.
 • Een extra premie van maximaal 780 euro bruto voor mensen met een laag loon die sinds de start van meer dan 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest en die werken in een sector die op 1 maart nog dicht is. De omvang van de premie hangt af van het aantal dagen dat mensen werkloos zijn geweest in de eerste drie maanden van dit jaar.
 • De eindejaarspremie van vorig jaar voor langdurig tijdelijk werklozen wordt uitgebreid naar havenarbeiders en zeevissers.
 • Wie in een sector met een tekort aan arbeidskrachten tijdens een loopbaanonderbreking of periode van tijdskrediet even terug aan de slag wil, zal dat kunnen doen en dan nadien die loopbaanonderbreking kunnen verderzetten.
 • Voor werknemers en ambtenaren komt er, respectievelijk voor 3 maanden en 8 maanden, een hogere én fiscaal vrijgestelde thuiswerkvergoeding. Werkgevers kunnen zelf beslissen of ze die vergoeding uitkeren. Voor werknemers en bedrijfsleiders stijgt de maximale vergoeding van 129,48 euro naar 144,31 euro per maand. Voor ambtenaren wordt de thuiswerkvergoeding verdubbeld van 20 euro tot 40 euro.
 • Een werkzoekende die minder dan 1 jaar werkloos is, kan met behoud van een (deel van zijn of haar) werkloosheidsuitkering een zelfstandige activiteit opstarten.
 • Er komt een campagne voor bedrijven en werknemers om het risico op burn-outs beter in kaart te kunnen brengen, via de bestaande Burnout Assessment Tool.

"Beter 1 te veel"

"We hebben een economische kaalslag vermeden met de maatregelen die we tot nog toe hebben genomen", zo zegt De Croo. "Nu komen we in een fase waarin we bepaalde sectoren moeten steunen in het zich klaar maken om uit de winterslaap te komen."

Minister Van Peteghem zegt dat het hele pakket maatregelen ondernemingen in moeilijkheden en werknemers die in tijdelijke werkloosheid zitten extra moet ondersteunen.

"We moeten die inspanningen leveren", benadrukt minister Van Peteghem. "Dan is het soms beter om 1 gezin of bedrijf te veel te helpen, dan 1 te weinig. De Nationale Bank zegt wel dat die maatregelen tijdelijk en gericht moeten zijn. Ze zijn dus niet structureel, maar we moeten ze wel nu nemen."

Ondernemersorganisaties tevreden: "Gespleten economie is geen optie"

Ondernemersfederatie Voka reageert tevreden op de lijst steunmaatregelen van de regering-De Croo."We zijn tevreden met de verlenging van de tijdelijke werkloosheid", zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. "Ook de mogelijkheid snel een opleiding te kunnen volgen tijdens tijdelijke werkloosheid is een goede zaak."

De regering heeft geluisterd naar die noden van de ondernemingen, vindt Maertens. "Voka is tevreden met de specifieke maatregelen voor sectoren die nog steeds gesloten zijn. Bedrijven die gezond waren voor de crisis, moeten we samen door de crisis helpen. Een gespleten economie – waarbij sommige sectoren weer rechtveren en andere sectoren halfdood aan de kant van de weg blijven liggen – is geen optie. We moeten samen opnieuw aanknopen met groei."

Ook bij Horeca Vlaanderen heerst tevredenheid. "Dit geeft stabiliteit en staat uiteraard los van de vraag voor een hopelijk snelle heropening", zegt CEO Matthias De Caluwe. "Graag gaan we verder op deze ingeslagen weg met gericht maatwerk voor onze sector, zowel met crisis- als met relancemaatregelen. Want na een maandenlange sluiting is er nog meer nodig en die voorstellen liggen al klaar op tafel. Maar dit is al een eerste stap in de goede richting."

Unizo laat weten evenzeer "uiterst positief" te staan tegenover de verlenging van de steunmaatregelen. "De regering geeft hier een krachtig signaal", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Onder meer de specifieke maatregelen voor de zwaarst getroffen sectoren vindt hij erg belangrijk. Ook de heractivering van de belastingvermindering voor investeringen in kmo's verwelkomt hij. "Dit is een belangrijk instrument om de liquiditeitsnood bij onze kmo's te milderen."

Meest gelezen