Het hoofdkantoor van de Bank of England in Londen houdt eeuwen statistieken over de economie bij.
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

De Britse economie kromp vorig jaar met 9,9 procent, de zwaarste economische terugval sinds 1709

De coronacrisis heeft het Verenigd Koninkrijk een zware klap toegebracht. Vorig jaar is de economie er met niet minder dan 9,9 procent teruggezakt. Dat is de zwaarste economische krimp sinds 1709. De brexit heeft daar zelfs weinig mee te maken, want de grootste impact daarvan was er pas in januari.

De coronacrisis heeft de Britse economie dus een flink oplawaai verkocht. De opeenvolgende lockdowns, banenverlies en onzekerheid zijn uiteraard de belangrijkste boosdoeners. Een negatieve groei was dan ook verwacht, maar is groter uitgevallen dan verwacht. 

Volgens het officiële statistische bureau ONS is de Britse economie vorig jaar dus met 9,9 procent gekrompen tot op het niveau van 2013. Nochtans was er in het derde en vierde kwartaal opeenvolgend opnieuw een groei van de economie. 

De cijfers tonen aan dat de economie een zware schok heeft doorgemaakt door de pandemie

Minister van Financiën Rishi Sunak

De Britse economie doet het zo slechter dan de meeste andere westerse landen. Enkel Spanje heeft met een mingroei van 11 procent vorig jaar nog een grotere terugval gekend. Groot-Brittannië heeft dan ook een van de hoogste sterfte- en besmettingscijfers. Anderzijds is het land ook een van de snelste om de bevolking te vaccineren. Ook is de Britse economie erg afhankelijk van de dienstensector en die heeft meer dan de andere economische takken te lijden gehad van de epidemie.

De problemen met de brexit zouden niet zo veel wegen op de economische krimp. Die is pas echt ingetreden begin dit jaar, al zal de onzekerheid over die nakende brexit de economie ook niet echt aangewakkerd hebben. 

Voor dit jaar wordt opnieuw groei verwacht als de vaccinatie het normale leven over het Kanaal min of meer zou herstellen en als de "kinderziekten" met de brexitreguleringen opgelost zouden worden. De gezinnen zouden het voorbije jaar veel geld opgepot hebben en economisten hopen op een "boom" in consumptie als het virus wordt teruggedrongen.

Vrieskou nekte de economie in 1709

Het bruto binnenlands product of bbp wordt in het Verenigd Koninkrijk pas berekend sinds de Tweede Wereldoorlog. Toch is een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk dankzij de statistieken van de centrale Bank of England. Daardoor weten we nu dat de economische krimp van vorig jaar de grootste is sinds 1709.

Is de coronacrisis deze keer de aanleiding, dan was de extreem koude winter van 1708 tot 1709 toen de aanstichter. Europa zat toen in de greep van de koudste en langste winter in mogelijk tweeduizend jaar. Tijdens die "Great Frost" of "Le Grand Hiver" vroren rivieren zoals de Theems en zelfs de Zuiderzee (nu het IJsselmeer) in Nederland en de lagune van Venetië dicht. (Lees verder onder het schilderij).

Gabriele Bella schilderde begin 1709 de bevroren lagune van Venetië. Foto: New Scientist.

De economie was toen vooral op landbouw gebaseerd en die had zwaar te lijden onder het weer. De graanprijzen schoten de hoogte in, het vee stierf massaal in de stallen en handel over kanalen en de zee werd verstoord. De Britse economie zou toen met 23 procent teruggevallen zijn en het zou tien jaar duren vooraleer die herstelde. Tegelijk zat heel Europa in de greep van de 14 jaar durende Spaanse Successieoorlog (1701-1714). 

Was de winter van 1708 tot 1709 dan historisch koud, dan is er nog een vergelijking: die van 1788 en 1789. Die "winter of discontent" zou enkele maanden later mee aan de basis hebben gelegen van de Franse Revolutie. 

Queen Anne, de eerste Britse koningin, regeerde tijdens de Spaanse Successieoorlog en de koudste winter in millennia. Foto: National Trust.
Copyright information and licence terms for this image can be found on the Art UK website at http://www.artuk.org/artworks/99453

Meest gelezen