Gemeentehuis van Wellen

Eerste stap naar mogelijke fusie van 5 gemeenten in Limburg: Borgloon, Wellen, Heers, Alken en Kortessem

Alle 5 gemeenten in kanton Borgloon hebben de samenwerking met adviesbureau CC Consult goedgekeurd. Dat bureau moet de mogelijke samenwerking en zelfs een eventuele fusie van de gemeenten begeleiden. Samen hebben de 5 gemeenten 45.000 inwoners.

De gemeenten Wellen, Borgloon, Heers, Alken en Kortessem zitten nu al in dezelfde politiezone van kanton Borgloon. De burgemeesters van die gemeenten willen nu ook beter samenwerken op gemeentelijk niveau. Daarvoor hebben ze een beroep gedaan op het bureau CC Consult dat ervaring heeft met fusies of een nauwere samenwerking tussen gemeenten. 

Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) van Heers: “Het bureau zal zowel de positieve als de negatieve kanten oplijsten en zal kijken naar de sterkte van elke gemeente apart. Dan worden er pistes onderzocht wat betreft het personeel, de belastingen en de financiën. Die gegevens komen naast elkaar te liggen om te weten welke meerwaarde de gemeenten voor elkaar hebben. Maar het moet ook een meerwaarde zijn voor de inwoners.”

Eerst samenwerking, dan eventueel fusie

Het is nog te vroeg om het te hebben over een fusie. “Daar is nog niet over gesproken”, vertelt burgemeester Pirard. “Aan de hand van de sterktes kunnen we bekijken hoe we eerst kunnen samenwerken en later eventueel fusioneren. Maar daar zijn we vandaag nog niet aan toe”, aldus Pirard.

Meest gelezen