hdw

Nieuwe eindtermen secundair onderwijs: kunnen uitgevers lesmateriaal op tijd aangepast krijgen?

Sommige uitgevers van schoolboeken vrezen dat ze niet op tijd klaar kunnen zijn met het aanpassen van hun lesmateriaal aan de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat schrijft De Tijd. Gisteren besliste het katholiek onderwijsnet om naar het Grondwettelijk Hof te gaan om de nieuwe eindtermen aan te vechten. Maar door die procedure zou het uitgeven van aangepast lesmateriaal in het gedrang kunnen komen.

De koepel van het katholiek onderwijs in Vlaanderen vindt dat er te veel nieuwe eindtermen zijn en dat ze te gedetailleerd zijn. Daarom besloot het onderwijsnet gisteren om de nieuwe eindtermen aan te vechten. 

Maar die beslissing brengt sommige uitgevers van lesmateriaal in de problemen. Zij voelen de tijdsdruk stijgen nu de deadline voor onder meer aangepaste schoolboeken alsmaar korter wordt. 

"Het ontwikkelen van een lesmethode neemt normaal gezien al snel twee jaar in beslag. Er was al wel wat onzekerheid en de eindtermen zijn ook pas vrij laat goedgekeurd", stelt Winfried Mortelmans van uitgeverij Van In. "Als daar nu nog bijkomende onzekerheid bij komt dan zal het nog moeilijker worden om het lesmateriaal op tijd klaar te krijgen."

 "Dat zal wellicht ook tot extra onzekerheid leiden bij leerkrachten", denkt Mortelmans. "Maar we zullen alles doen om hen te blijven ondersteunen. Meer inzetten op het digitale lesmateriaal zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn." 

Bij uitgeverij Plantyn is die ongerustheid er dan weer niet. "Wij zijn niet verontrust door de procedure van het Katholiek Onderwijs", klinkt het. "Wij hebben bij het uitgeven van het aangepast lesmateriaal sowieso rekening gehouden met verschillende scenario's."

Meest gelezen