School stopt samenwerking met interimjuf nadat leerlingen pikante beelden ontdekken

Een Oost-Vlaamse katholieke school heeft de samenwerking met een interimlerares stopgezet, nadat leerlingen ontdekt hadden dat de vrouw als pornoactrice heeft bijverdiend. "De leerkracht was de voorbije zes weken deeltijds aan de slag als interimaris. Over de professionele opdracht van de lerares op de school zijn geen klachten binnengekomen, maar de directie en de leerkracht hebben in onderling overleg de samenwerking beëindigd", zegt de schooldirectie.

De ouders van enkele leerlingen vroegen zich af of de vrouw nog voor de klas kon staan en eisten dat de school stappen zou ondernemen. "Als school werden we volledig verrast door dit nieuws. Om de privacy van de betrokkene te garanderen kunnen we niet verder op details ingaan", reageert de directie. 

"De school heeft hierover met de betrokken leerlingen en hun ouders en intern gecommuniceerd. Uit respect voor de betrokken lerares en om de goede werking van de school in het belang van onze leerlingen en schoolteam te garanderen, vragen we alle betrokkenen om de sereniteit te bewaren."

In dit specifieke geval is er geen probleem omdat werkgever en werknemer in onderling akkoord de samenwerking stopzetten, maar arbeidsrechtexperten stellen dat in het algemeen de werkgever niet zomaar iemand kan ontslaan voor daden die ze in hun privéleven stellen.

 "Je privéleven valt niet onder het gezag van de werkgever, en eigenlijk heeft die daar geen zaken mee", stelt een juridisch adviseur arbeidsrecht bij SD Worx. "Het kan wel dat een werkgever stelt dat het onderlinge vertrouwen zodanig geschonden is dat het aanleiding geeft tot ontslag, maar dat vertrouwen moet redelijk kunnen getoetst worden."

Als het bijvoorbeeld gaat om zaken die geen misdrijf zijn, heeft de werkgever niet de vrijheid om zomaar iemand te ontslaan. "In België zijn in de arbeidscontracten de zaken die je in privé niet mag doen meestal niet zo heel precies omschreven, maar dat hangt af van bedrijf tot bedrijf. Het gebeurt in elk geval zelden dat het gedrag in privéleven tot ontslag leidt", zegt de expert arbeidsrecht.

Meest gelezen