Agentschap Zorg en Gezondheid blijft kritisch: aanbesteding contactopsporing is correct verlopen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt nogmaals dat de aanbesteding voor de contactopsporing correct is verlopen. Het reageert daarmee op de “Pano” van afgelopen woensdag. Voorts erkent het dat er problemen waren met de kwaliteit van de opsporing “maar dat er continu wordt gewerkt om dat te verbeteren”.

Na de Pano-uitzending ‘Het spoor bijster’ reageerde het Agentschap woensdagavond al met een persbericht waarin het kritiek had op een passage over de aanbesteding voor de contactopsporing. Een consortium van onder meer callcenters zou daarbij een lucratief contract in de wacht gesleept hebben. In de uitzending werd verwezen naar een dossier bij de Raad van State waarin vragen gesteld werden over het verloop van deze aanbesteding. De redactie van Pano gaf gisteren extra toelichting bij deze passage in een bijkomend artikel.

Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, herhaalt dat de aanbestedings-procedure volgens hem correct verlopen is. “Door tijdsdruk hebben we helaas moeten kiezen voor een gesloten procedure, maar ook daarbij hebben we gezorgd dat er de nodige mededinging was”, aldus Moonens. “We hebben dus effectief meerdere partijen aangeschreven die allemaal een offerte konden indienen.  Onze keuze welke bedrijven we aanschreven is logisch te verklaren: het zijn dezelfde bedrijven die voor de eerste aanbesteding waren aangeschreven of er deel uitmaakten van een offertevoorstel en de interimkantoren die de inspecteur van financiën suggereert. Die eerste aanbesteding verklaart ook waarom er in de nieuwe offertes data konden staan die dateren van een paar dagen voor het tweede bestek.”

Het dossier bij de Raad van State, waar het in de reportage over ging, werd in mei ingediend door Eric Ignoul, CEO van Harvest Communications Centres. Het bevatte onder meer mailverkeer waarin Ignoul aanbood om call agents in te schakelen aan 27 euro/uur, een prijs die een stuk lager ligt dan de prijs die het Agentschap vandaag betaalt. Bovendien dateren de mails van vóór het afsluiten van de overheidsopdracht. Volgens de Pano-reportagemakers is op die manier van een échte mededinging de facto geen sprake.

Maar Moonens blijft erbij dat er geen fouten zijn gemaakt, de procedure is zoals het hoort verlopen. Hij onderstreept dat de mail van Eric Ignoul het Agentschap te laat bereikte om nog geldig te kunnen deelnemen aan de procedure. Bovendien noemt Moonens het aanbod van Ignoul zeer twijfelachtig. “Er is volgens Het Agentschap geen basis om te beweren dat Ignouls aanbod veel beter had kunnen zijn”

Te hoge prijzen

Dat er uiteindelijk maar één offerte ingediend werd, noemt Moonens jammer. Het feit dat er slechts één offerte was, verzwakte immers de onderhandelingspositie van het Agentschap, bijvoorbeeld als het gaat over prijsafspraken. “Maar die offerte was niet te nemen of te laten”, aldus Moonens. “Daarbij zijn er nog onderhandelingen gebeurd, zoals het hoort.”

Nochtans vernam de Pano-redactie uit gesprekken met verschillende betrokkenen uit de sector dat de betaalde prijzen vandaag nog steeds veel hoger liggen dan de gangbare prijzen voor een dergelijke opdracht. Moonens spreekt dat evenwel tegen. Zo geeft hij onder meer aan dat er ook gekeken werd naar de prijzen die voor de Vlaamse infolijn worden betaald. “Er is wel degelijk een prijsvergelijking gebeurd en ook in vergelijking met andere regio’s doorstaat de prijstoets. Wij hebben geen enkele aanwijzing dat de Vlaming een foute prijs zou betalen.”

Moonens benadrukt dat het Agentschap zeer tevreden is over het functioneren van het consortium. In de reportage van Pano waren evenwel verschillende andere geluiden te horen, van veel minder tevreden werknemers. Een anonieme ex-contact tracer haalde aan dat de werkomstandigheden op een bepaald moment zeer onveilig waren. “Dat is iets wat wij vanuit het Agentschap nochtans zeer ernstig nemen en hebben laten nakijken onder andere op basis van de arbeidsinspecties”, aldus Moonens. “Wij hebben geen aanwijzingen dat de coronamaatregelen in de callcenters niet gevolgd zouden worden.”

Ook het gebrek aan opleiding spreekt hij tegen. Dat werd aangehaald door meerdere ex-contact tracers in de reportage. “Mensen krijgen wel degelijk goede opleidingen en er wordt continu gewerkt aan die kwaliteit. Over de slechte aangeboden kwaliteit hebben wij ook geen aanwijzingen.”

Kwaliteit

In de reportage ging het niet alleen over het gegunde contract met het consortium. Zo kwamen onder meer ook verschillende experten aan het woord. Zij wijzen op de organisatorische problemen die er de voorbije maanden waren achter de schermen van het contactonderzoek, op verschillende niveaus. Die problemen leidden er - volgens de experts - onder meer toe dat de kwaliteit van de Vlaamse contactopsporing lang tekort schoot (en schiet).

Moonens erkent dat er vooral bij de start veel problemen waren. Maar de cijfers die ze vandaag hebben zijn wel goed, zegt hij. “Vandaag hebben we een performant en kwalitatief systeem waarmee we zowel besmette personen als hun hoogrisico-contacten snel kunnen bereiken. Snelheid is een belangrijke parameter bij contactonderzoek, daar zijn we nu heel tevreden over.”

Toch halen de experts in de Pano-reportage aan dat er ook vandaag nog heel wat problemen zijn waardoor het systeem niet optimaal functioneert. Het uitblijven van een ‘casemanager’ (één contact tracer die een besmette persoon én al zijn contact opbelt) is daar één van. Maar volgens Moonens staat dat al op de planning. “De meeste punten die in de reportage aan bod komen zijn gekend”, aldus Moonens nog. “We begrijpen die kritiek en staan er ook voor open. Er is al veel vooruitgang, maar dat neemt niet weg dat verdere verbetering steeds mogelijk is en moet kunnen.”

Meest gelezen