Vlaanderen wil meer langdurig zieken weer aan het werk krijgen

De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om langdurig zieken vlotter weer aan de slag te krijgen. Dat schrijft De Standaard. "De focus moet verschuiven naar wat mensen nog kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen", zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

De krant De Standaard bracht het probleem van het groeiend aantal langdurig zieken onlangs in kaart. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt dat het aantal langdurig zieken stelselmatig stijgt en dat ons land dit jaar de kaap van de half miljoen langdurig zieken zal overschrijden.

Op Vlaams niveau kondigde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een actieplan aan. De CD&V-minister heeft dat plan nu klaar. Het heeft drie grote doelstellingen: een mentaliteitswijziging realiseren, meer re-integratietrajecten om meer arbeidsongeschikten aan een job te helpen en meer inzetten op preventie.

Een van de grote ambities is om meer mensen via re-integratietrajecten opnieuw aan het werk te krijgen. Momenteel blijven de cijfers wat onder de ambities. Zo lag de ambitie voor 2020 op 5.000 trajecten maar werden er - ook door de coronacrisis - maar 3.602 opgestart. Toch wil minister Crevits het aantal trajecten verder opkrikken. In 2023 ligt de ambitie op 10.000 trajecten: "Uiteraard kan niet iedereen die langdurig ziek is opnieuw aan de slag en blijft onze eerste focus de genezing," zegt minister Crevits, "maar tijdens het genezingsproces moet sneller aandacht gaan naar de terugkeer naar werk. Onderzoek leert ons dat hoe langer mensen uit de arbeidsmarkt weg zijn, hoe angstiger ze worden om terug te keren. Er bestaan goeie hulpmiddelen en mechanismes om mensen te helpen om stapsgewijs weer aan de slag te gaan. We moeten zorgen dat de breuk met de arbeidsmarkt niet totaal wordt als mensen ziek zijn."

Zullen mensen zich dan niet meer onder druk gezet voelen om toch maar snel weer aan de slag te gaan, in plaats van eerst volledig te genezen? "Eén op de drie chronisch zieken vindt het erg dat hij of zij niks meer waard lijkt te zijn op de arbeidsmarkt", zegt minister Crevits. "Voor die mensen willen we een venster weer openzetten dat vandaag veel te veel gesloten blijft. Je voelt dat werken ook positief is voor het zelfbeeld van mensen. Maar mensen die ziek zijn, moeten kunnen uitzieken."

Het plan mikt ook op een "mentaliteitsverandering". "De focus moet verschuiven naar wat mensen nog kunnen, in plaats van wat ze niet meer kunnen", klinkt het. Zo is het onder meer de bedoeling om de dienstverlening van VDAB beter bekend te maken bij de gezondheidssector, zodat bijvoorbeeld huisartsen arbeidsongeschikten beter de weg kunnen wijzen.

Om het Vlaamse actieplan te laten slagen, zal er hulp nodig zijn van de federale regering, voor een nauwere samenwerking en een betere gegevensdeling met het RIZIV en de ziekenfondsen. De federale regering zou er ook voor moeten zorgen dat de VDAB sneller wordt ingeschakeld, terwijl die nu vaak achteraan het proces komt. Daarnaast vraagt Vlaams minister Crevits de federale regering om meer dynamische systemen mogelijk te maken om werk te combineren met ziekte. Zo zou onderzocht kunnen worden in welke mate uitzendarbeid daarbij een rol kan spelen. "Werken moet altijd lonen. Problemen met de terugvalpositie en het verliezen van bepaalde rechten moet weggewerkt worden", aldus Crevits.

Meest gelezen