Oud-president Carlos Menem van Argentinië overleden

In Argentinië is voormalig president Carlos Menem overleden. Hij was 90 jaar oud. Menem was van 1989 tot 1999 president voor de Peronistische Partij. In zijn eerste jaren als staatshoofd bracht hij economische stabiliteit, maar geleidelijk aan kreeg hij steeds meer kritiek op zijn neoliberale beleid en werd zijn naam genoemd in een aantal corruptiezaken.

Carlos Menem volgde in 1989 Raúl Alfonsin op, de eerste democratisch verkozen president na de militaire dictatuur in Argentinië. Hij was de zoon van immigranten uit Syrië. Hij raakte verkozen met een programma waarin de nadruk werd gelegd op loonsverhogingen voor de arbeidersklasse, traditioneel een belangrijke achterban van zijn Peronistische Partij.

Eenmaal verkozen koos hij vor een neoliberaal beleid om de hyperinflatie in Argentinië te bedwingen, waarbij hij de Argentijnse peso aan de Amerikaanse dollar koppelde. 

Gaandeweg werd zijn naam ook genoemd in een aantal corruptieaffaires. Andere controversiële kwesties waren de grondwetsherziening die hij doorvoerde waardoor hij kandidaat voor een tweede ambtstermijn kon zijn en de gratie die hij verleende aan de militaire juntaleiders Jorge Videla, Emilio Massera en Leopoldo Galtieri.

Een derde opeenvolgende ambtstermijn was grondwettelijk onmogelijk, maar in 2003 deed Menem wel opnieuw een gooi naar het presidentschap. Toen duidelijk werd dat Nestor Kirchner het zou halen, trok hij zijn kandidatuur weer in. Twee jaar later werd hij verkozen als senator, een mandaat dat hij tot aan zijn dood heeft gehouden. 

Meest gelezen