Ex-burn-outpatiënten maken een derde minder kans op promotie: “Ze krijgen vaak te maken met vooroordelen”

Uit onderzoek van Universiteit Gent blijkt dat ex-burn-outpatiënten een derde minder kans maken om later te promoveren. Werknemers die helemaal hersteld zijn, zouden nog vaak te maken krijgen met vooroordelen. “Stigmatiserende vooroordelen over burn-out zijn nochtans niet altijd gegrond”, zegt onderzoeker Philippe Sterkens.

Grootschalig onderzoek van Universiteit Gent toont aan dat mensen die na een burn-out opnieuw aan de slag gaan, minder kans hebben om later nog promotie te maken. "We zien dat ex-patiënten een derde minder kans maken op promotie, wanneer zij zich hiervoor aanbieden. En dat is eigenlijk een gigantisch effect”, zegt onderzoeker Philippe Sterkens.

Met deze studie gaat de UGent verder op eerder onderzoek, waaruit bleek dat mensen die een burn-out hebben gehad, 15 procent minder kans maken op een nieuwe job. “Er was nieuw onderzoek nodig”, zegt Sterkens, “maar niet iedereen die een burn-out heeft gehad, verandert van job. Velen keren terug naar hun eerdere werkgever. Hun carrièretraject wordt volgens het onderzoek eventueel nog sterker gesaboteerd door dat stigma van burn-out.”  

De vooroordelen zijn vaak ongegrond, en daarom kunnen we mogelijks spreken van discriminatie

Philippe Sterkens, onderzoeker UGent

"De voornaamste verklaring voor zo'n stigma, ondanks dat sommige patiënten wel succesvol hersteld zijn, is eigenlijk omdat men vreest dat ze minder goed kunnen omgaan met stress. In de tweede plaats wordt er gedacht dat die mensen over minder leiderscapaciteiten zouden beschikken. En daarnaast denken werkgevers ook dat ex-patiënten minder in staat zijn om een voorbeeldrol te kunnen aannemen in een breder team”, legt Sterkens uit.

Volgens de onderzoeker spelen ook elementen als ervaring en prestaties mee in de keuze om een werknemer te promoveren: “Al kunnen deze twee effecten samen niet compenseren voor dat burn-outstigma. Het stigma gaat één persoon een groepskenmerk toewijzen. De vooroordelen zijn vaak ongegrond, en daarom kunnen we in dat geval mogelijks spreken van discriminatie.”

Vrouwen zijn strenger voor ex-patiënten

Uit het onderzoek blijkt ook dat geslacht een rol speelt bij de beoordeling van ex-patiënten. “In dit geval bleek dat vrouwelijke managers gemiddeld strenger waren voor ex-patiënten. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat vrouwelijke managers sterker vasthouden aan bepaalde stigmatiserende percepties en ideeën. Tevens lijkt het dat ze zich minder laten beïnvloeden door nieuwe informatie”, besluit Sterkens. 

kasto80

Meest gelezen