Bom onder de Belgische motorsport : motorcrossterrein Honda Park in Olmen verliest vergunning maar actiegroep is blij

De Raad van State heeft de vergunning voor het motorcrossterrein in Olmen bij Balen ingetrokken. Op het motorcrosscircuit waren meer decibels toegelaten dan elders, maar dat geldt nu niet meer. Motorsport Vlaanderen vreest dat daardoor hun andere terreinen ook in de problemen zullen komen. De actiegroep vzw Leefmilieu Kempen, reageert verheugd op de beslissing: "omdat die mensen te pas en te onpas heel veel lawaai maken, vooral met de weekends".

Tot nu toe was er op het crossterrein een maximum geluid van 106 dB toegelaten. Maar de Raad van State heeft beslist dat de algemene normen die gelden voor geluid, nu ook van toepassing zijn op motorsport terreinen. "Een zwaard van Damocles dat boven ons hangt," reageert  Kurt Vanborm van de overkoepelende organisatie Motorsport Vlaanderen, "want daardoor kunnen we niet meer crossen op de terreinen." De privé-eigenaar van Honda Park in Olmen heeft beslist om het terrein alvast te verkopen. Motorsport Vlaanderen wil het terrein alleen overkopen als er voldoende garanties zijn dat er ooit nog gecrost mag worden. 

" Met elektrische motoren zijn in de toekomst alle problemen van lawaai opgelost"

 

" Wij weten wel dat het geluid een grote dooddoener is in onze sport, ondanks de 50 wereldtitels in de motorsport" gaat Kurt Vanborm verder, "en we zijn vragende partij om over te schakelen op elektrische motoren, maar in de motorwereld zijn we zover nog niet." Motorsport Vlaanderen gaat nu contact opnemen met Ben Weyts (NV-A) minister van sport, en daarna met Zuhal Demir (NV-A) minister van leefmilieu, om te kijken hoe het verder moet. In de provincie Antwerpen is er nog 1 ander motorcrosscircuit, in Lille, de andere 2 liggen in de provincie Limburg, in Lommel en Genk. 

Actiegroep is blij met de beslissing

Actiegroep vzw Leefmilieu Kempen reageert tevreden op de beslissing van de Raad Van State. "Het is een dossier dat al meer dan 20 jaar aansleept," zegt Jan Claes, voorzitter van de actiegroep. " In 1999 hebben we onze eerste persnota erover verstuurd. Het crossterrein in Olmen ligt aan een natuurgebied, en het lawaai van de motoren zorgt voor veel overlast. Bij de mensen die rustig willen gaan wandelen bijvoorbeeld, bij buurtbewoners, en het is niet goed voor het milieu. Bovendien zijn er mobiliteitsproblemen tijdens officiële wedstrijden."

"Wij zijn niet tegen motorcross, als het op een correcte manier gebeurt"

"Voor ons moest de vergunning niet vernietigd worden," gaat Jan Claes verder, "wij zijn niet tegen motorcross. In Lille heeft men bijvoorbeeld aanvaard dat een speciale installatie permanent de geluidsoverlast controleert, maar daar wou men in Olmen niet van weten. Je moet dan niet ontgoocheld zijn dat, als je altijd door het rood licht rijdt, je op een keer zwaar beboet wordt. " 

Meest gelezen