Wikimedia Commons/Joanna Boisse

Pollenseizoen gestart: ontdek hier wanneer welke pollen door de lucht dwarrelen

Slecht nieuws voor hooikoortslijders: het stuifmeelseizoen is begonnen. De eerste pollen van het jaar komen traditioneel van de els en de hazelaar. Wie daar allergisch voor is, ondervindt misschien dat hij of zij iets later dan anders klachten krijgt. Daar heeft de vele regen in januari en de koudeprik van enkele dagen geleden iets mee te maken.

Het stuifmeelseizoen van de els en de hazelaar begint gewoonlijk eind januari, zo blijkt uit gegevens die sinds 1982 bijgehouden worden. Dit jaar is dat wat later, zegt AirAllergy. Dat is het nationale aërobiologische meetnet van het wetenschappelijke gezondheidsinstituut Sciensano.

De vele regen in januari en de koude en winterse neerslag begin februari zijn verantwoordelijk voor die vertraging. "De stuifmeelconcentraties in de lucht zijn sterk afhankelijk van weersomstandigheden", zegt Ann Packeu van AirAllergy. "Wanneer bloemen rijp zijn en klaar om hun stuifmeel vrij te geven en de weersomstandigheden gunstig zijn, kunnen de concentraties snel toenemen. Als de temperatuur stijgt, kunnen de stuifmeelkorrels die in de bloeiwijzen opgesloten zitten, zich in de lucht verspreiden."

In het weekend van 13 en 14 februari zijn de pollenconcentraties van de els en de hazelaar aanzienlijk gestegen, met respectievelijk 24, 35 en 44 korrels/m³ lucht, gemeten van vrijdag 12 februari tot zondag 14 februari.

"Intensiteit van het pollenseizoen kunnen we niet voorspellen"

Van jaar tot jaar lijken de hoeveelheden stuifmeel in de lucht toe te nemen. Gisteren nog verschenen de resultaten van een langlopende studie in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Wetenschappers verzamelden 28 jaar lang gegevens uit meetstations in de VS en Canada. Daaruit concludeerden ze dat het pollenseizoen in Noord-Amerika tot 20 dagen vroeger begint en tot 8 dagen langer duurt. Ook zagen ze in 2018, het laatste jaar in de studie, een stijging in de pollenconcentraties met 21 procent in vergelijking met 1990, het eerste jaar.

Maar het is onmogelijk om de intensiteit van het nieuwe seizoen te voorspellen, zegt AirAllergy. De verschillende stuifmeelgolven volgen het hele jaar door een min of meer regelmatig patroon, vaak met vertragingen van enkele dagen of zelfs weken. Ook de hoeveelheden verschillen sterk van jaar tot jaar. Deze hoeveelheden zijn afhankelijk van het weer en van de de productiecyclus die eigen is aan de boomsoort.

"Elzen en hazelaars hebben jaren nodig om genoeg energie op te bouwen om grote stuifmeelhoeveelheden te produceren. Jaren van hoge productie komen gewoonlijk cyclisch voor, om de 2 tot 5 jaar. Maar we moeten heel voorzichtig zijn, want uit waarnemingen op lange termijn blijkt dat deze cycli de neiging hebben korter te worden, met vaker intense stuifmeelseizoenen voor deze bomen, zoals het geval was in 2018 en 2019", zegt Ann Packeu.

Pollenbarometer

De symptomen van stuifmeelallergie zijn zeer uiteenlopend: prikkelende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus, verstopte sinussen, lopende neus, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of in de keel.

De symptomen worden makkelijk verward met die van andere ziekten zoals een verkoudheid of COVID-19. Belangrijk om te weten is dat een allergie geen koorts of spierpijn veroorzaakt. Er is ook geen incubatietijd, je krijgt dus symptomen van zodra je aan bepaalde hoeveelheden blootgesteld wordt. In geval van twijfel neem je best contact op met je arts.

Ontdek in onze pollenbarometer wanneer je van welke boom- of grassoort last kan krijgen door het stuifmeel in de lucht:

Meer info vind je op de website www.airallergy.be, de mobiele app AirAllergy (Android en iOS) en de Twitter-account @AirAllergy

Meest gelezen