UZ Brussel

UZ Brussel verdrievoudigt aantal behandelbedden voor jongeren met eetstoornissen

Het UZ Brussel stelt door de coronamaatregelen een enorme toename vast van het aantal kinderen en jongeren met zware anorexia nervosa. De wachtlijsten voor de behandeling van kinderen en jongeren tussen 10 en 15 wordt erg lang. Het UZ Brussel breidt daarom het aantal behandelbedden uit van drie naar negen, met extra personeel.

Tijdens de coronacrisis steeg de vraag naar hulp bij eetstoornissen enorm, onder meer ook bij de doelgroep 10 tot 15-jarigen. Maar er zijn in Vlaanderen en Brussel niet genoeg bedden en daardoor ontstaan er lange wachtlijsten voor deze doelgroep. Kinderen en jongeren komen nu terecht op pediatrieafdelingen van ziekenhuizen zonder expertise in deze problematiek waar ze noodgedwongen wachten op de gepaste hulp. Het UZ Brussel breidt daarom het aantal behandelbedden op de pediatrieafdeling uit van drie naar negen. 

Groeistop

Ursula Van den Eede is coördinator van de Eetkliniek UZ Brussel. Zij onderstreept het belang van een juiste behandeling. “Het is van groot belang dat de diagnose van een eetstoornis zo snel mogelijk wordt gesteld en dat de behandeling door een ervaren team zo snel mogelijk begint. De impact van ondergewicht bij kinderen en jongeren is groot, niet alleen psychisch maar ook lichamelijk. Zo kan ondervoeding de werking van een aantal organen verminderen en zelfs leiden tot een groeistop."  

Behandeling op maat

De opgenomen kinderen en jongeren krijgen een behandeling op maat. Daarbij wordt de intensiteit van de behandeling afgestemd op de noden van het kind of de jongere en het gezin. Het UZ Brussel biedt een unieke behandeling door een multidisciplinair team binnen het kader van een pediatrieafdeling. Het UZ Brussel hanteert ook het stepped-care model. Dat wil zeggen dat de patiënten zo veel mogelijk in hun dagelijkse context worden behandeld. Alleen in de moeilijkste gevallen is er sprake van een ziekenhuisopname.  

Meest gelezen