"Waddist": app polst wat er leeft bij jongeren, via drie vragen per dag: "Meer mét jongeren praten, niet óver hen"

Vanaf vandaag bestaat er een nieuwe app voor iedereen tussen 12 en 30 jaar oud: "Waddist". De gratis app moet een online barometer worden, die dagelijks peilt naar hoe jongeren denken over allerlei thema’s. Want er wordt nog te veel over jongeren gesproken, en te weinig met hen, vinden initiatiefnemers De Ambrassade, koepelorganisatie voor jeugdwerk en de Arteveldehogeschool. 

Drie meerkeuzevragen (iets over de actualiteit, iets luchtigs en iets meer diepgaands) en één tip: dat biedt de nieuwe "Waddist"-app elke dag aan. De tip van de dag wordt aangeleverd door het Vlaamse jeugdinformatieplatform "WAT WAT" en is afwisselend luchtig of informatief, naargelang de thema’s die aan bod komen in de vragen. 

Een gelijkaardige app bestaat al voor leerkrachten, en heet "Teacher Tapp". Via drie vragen wordt er bij leerkrachten gepolst naar wat er leeft bij hen, en die kennis dient ter inspiratie van het beleid. Dezelfde technologie en kennis achter die app van de Arteveldehogeschool wordt nu gebruikt op maat van jongeren. Zeker tijdens de coronacrisis is gebleken dat hun stem niet altijd even goed gehoord wordt, zo klinkt het bij De Ambrassade, de koepel voor jeugdwerk.

Tot de categorie van de jongeren behoort iedereen tussen de 12 en de 30 jaar oud. De app vraagt het geboortejaar van een gebruiker, en stemt de vragen daarop af. Een puber krijgt dus andere kwesties voorgeschoteld, dan een twintiger. De gegevens worden verder anoniem verwerkt, enkel je postcode wordt gevraagd, om de antwoorden geografisch te kunnen situeren. Inloggen kan met je emailadres, of een sociale media-account.

Tijdens de coronacrisis is gebleken dat de stem van jongeren, en hun noden, niet altijd even goed gehoord worden.

De Ambrassade, koepel voor jeugdwerk
Een voorsmaakje van hoe de app eruit ziet

Resultaat van die dagelijkse vragenronde: een uitgebreide database aan uitspraken en cijfers over jongeren, door jongeren zelf gevoed. Die informatie kan interessant zijn voor jongeren zelf, maar ook voor pers en beleidsmakers om te weten wat er leeft bij die doelgroep. 

De gebruikers krijgen de antwoorden van de voorgaande dag respectievelijk een dag later te zien in de app, en ze kunnen die resultaten ook delen via hun eigen sociale media. De bedoeling is om jongeren meer te horen, en "Waddist" wil op termijn ook een app worden die de stem van jongeren in al hun diversiteit weerspiegelt en van daaruit ook kan wegen op het beleid. 

Zelf vragen insturen

Waddist wil een platform zijn voor en door jongeren. Je kan als gebruiker dus zelf ook vragen tippen. Ook Jeugdorganisaties en onderzoekers kunnen vragen insturen, maar die komen niet automatisch in de app. Even goed kan er bij jongeren gepolst worden naar wat ze vinden van een bepaald onderwerp in de krant. 

De Ambrassade en de Arteveldehogeschool hopen uiteraard dat zo veel mogelijk jongeren de gratis app zullen downloaden en gebruiken. Hoe meer gebruikers, hoe beter ze zelf een beeld kunnen schetsen van waar jongeren mee bezig zijn. En hoe interessanter de gegevens zijn voor de onderzoekers van de Arteveldehogeschool. Het doel is om op termijn een inspiratie te zijn voor beleidsmakers en een toonaangevend jongerenplatform te zijn.

Via deze pagina in de app kan elke gebruiker zelf suggesties doen, voor de drie vragen van de dag.

Meest gelezen