Belga -Danny Gys

Is aanwezigheid prinses Delphine bij herdenking overledenen koninklijke familie begin van actievere rol?

De koninklijke familie heeft prinses Delphine uitgenodigd op de jaarlijkse herdenking van de overleden leden van het koningshuis. Meteen nadat koning Filip zijn voornemen had aangekondigd om de band met zijn halfzus te ontwikkelen, dachten waarnemers aan deze plechtigheid als een mogelijkheid om dat publiek te doen. Het accent ligt hier namelijk op de familie, die natuurlijk ook Delphines familie is. Maar zegt dat ook iets over een mogelijke aanwezigheid bij gelegenheden met een meer Belgisch nationaal karakter? Of komt er een actievere rol voor prinses Delphine?

Op 9 oktober vorig jaar hebben koning Filip en prinses Delphine – halfbroer en halfzus - elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken. “Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses”, lieten ze een paar dagen later in een Facebookpost weten. En de laatste zin daarvan luidde: “Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.” Was getekend: Filip & Delphine

Wel, koning Filip is blijkbaar een man van zijn woord. Het is traditie dat de koninklijke familie haar overledenen herdenkt er eert op 17 februari, de sterfdag van koning Albert I. 

Sinds oktober vorig jaar is duidelijk dat ook Delphine deel uitmaakt van de familie. De leden van ons koningshuis die begraven liggen in de koninklijke crypte onder de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, zijn dus ook haar familieleden en voorouders. Bijgevolg heeft koning Filip Delphine en haar man uitgenodigd om aan de herdenking deel te nemen.

Bekijk hieronder het verslag in het Journaal en lees verder onder de video:

Videospeler inladen...

Familieverband

Het voornemen was dus dat de band met Delphine “zich verder in familieverband zou ontwikkelen.” Daarbij zou je kunnen denken aan verjaardagen, gezamenlijke etentjes, of Kerst en Oudejaar. Misschien zijn er al wat contacten geweest, maar door corona kwamen grote bijeenkomsten zoals een kerstfeest tot nog toe alvast niet in aanmerking.

Al van bij die gezamenlijke Facebookpost in oktober werd deze jaarlijkse herdenking van de overleden familieleden door waarnemers genoemd als een van de gelegenheden waarop prinses Delphine zou kunnen opduiken. Omdat het accent hier duidelijk op de familieband ligt.

Door corona was er geen voorafgaande eucharistieviering, en kwamen de leden van de koninklijke familie per bubbel op verschillende tijdstippen. Prinses Delphine heeft de andere leden van de koninklijke familie dus niet gezien. Je zou dat kunnen beschouwen als de ideale zachte overgang naar momenten waarop een groepsfoto van de uitgebreide familie tot de mogelijkheden gaat behoren.

En nu?

De vraag is nu of we prinses Delphine ook zullen zien opduiken bij gelegenheden die eerder een nationaal Belgisch karakter dragen: het militaire défilé op de nationale feestdag, of het Te Deum op Koningsdag. Dat zou opvallend zijn, want prinses Delphine komt niet voor in de lijst voor de troonopvolging, omdat ze geen kind is uit het huwelijk van koning Albert en koningin Paola.

Veel hangt hierbij af van wat prinses Delphine en haar gezin zélf willen. Aanvankelijk was het haar enkel te doen om de erkenning als dochter van koning Albert. Een prinselijke titel streefde ze bij het begin van haar proces niet na. Maar in de loop van het proces is de wetgeving veranderd en daar maakte ze gebruik van om dan toch om een prinselijke titel en de familienaam van haar vader te vragen. Juist om te voorkomen dat koning Albert haar toch nog op een of andere manier anders zou behandelen dan zijn drie wettige kinderen. 

Blijft het daar nu bij, of gaat ze toch een meer actieve rol in het koningshuis spelen? Of blijkt die eerder beperkt? Ze zou bijvoorbeeld ook met zorg enkele goede doelen en initiatieven kunnen uitkiezen waaraan ze haar naam wil verbinden. Zo is ze ingegaan op de vraag van het Universitair Ziekenhuis Gent dat het Fonds Prinses Delphine van Saksen-Coburg wilde oprichten. De prinses is erevoorzitter van het fonds dat meer kunst en cultuur aan bod moet laten komen in het ziekenhuis, zowel bij het personeel als bij de patiënten.

Wat het ook wordt, te verwachten valt dat alle beslissingen in goed overleg met het Paleis worden genomen. Op vragen over de recente toenadering tot de koninklijke familie antwoordde Delphine van Saksen-Coburg tot nog toe altijd ontwijkend. De kunstenares benadrukte wel dat ze "altijd Delphine zal blijven." "Mijn ziel blijft een artiest. Ik blijf Delphine", klonk het.

Meest gelezen