Jonas Hamers /Imageglobe

Gevangenis Oudenaarde als voorbeeld waar ex-gedetineerden helpen bij agressie: “Ze kunnen functioneren als mental coach“

Een project uit de gevangenis van Oudenaarde gaat in heel het land gebruikt worden om agressie bij gevangenen te beperken. De federale regering maakt geld vrij voor een project dat gedetineerden hun kwaadheid leert benutten op een positieve manier. “Misschien kunnen ex-gevangenen in de toekomst zelfs de rol van therapeuten innemen”, zegt Marjan Gryson van vzw Touché.

Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maakt geld vrij voor een project van vzw Touché, dat zich bezighoudt met agressieproblemen bij gevangenen. “Gevangenissen zijn contexten waar heel veel problemen aanwezig zijn, maar ze kunnen ons als samenleving ook veel leren”, vertelt Marjan Gryson van vzw Touché.

In gevangenissen is er veel potentieel om constructief te werken rond agressie

Marjan Gryson, vzw Touché

Het project van vzw Touché startte 10 jaar geleden al in de gevangenis van Oudenaarde. Uit cijfers blijkt dat er jaarlijks meer dan duizend gedetineerden en ex-gedetineerden het traject van vzw Touché volgen. De recidive, bij de gedetineerden die deelnamen aan het project, blijkt fors verminderd te zijn.

Ook in de gevangenissen van Gent, Brugge en Dendermonde loopt het project ondertussen al. “Wij zien gevangenissen eigenlijk als symbool, omdat we als samenleving weinig vaardigheden hebben om op een constructieve manier met agressie om te gaan. Onze gevangenissen zijn een agressieve plaats bij uitstek, waar mensen heel dicht op elkaar leven. Maar er is ook veel leerpotentieel om constructief te werken rond agressie”, zegt Gryson.

Ex-gevangenen als mental coach

Vzw Touché wil gedetineerden niet alleen in de gevangenissen zelf begeleiden, maar het wil hen ook volgen en begeleiden in hun reïntegratieproces: “We wandelen samen met hen naar buiten om ze te begeleiden, op een cruciaal moment waarbij ze terug deel gaan uitmaken van de samenleving. Dat is ook het moment dat ze in de mogelijkheid zijn om nog veel meer te gaan doen.”

In het verleden werd er ook al een project opgezet waarbij jongeren die worstelen met hun kwaadheid, trainingen konden volgen van professionele boksers, zoals Ismaël Abdul en Junior Bauwens. “Ook ex-gedetineerden kunnen daarbij de rol opnemen van mental coach, dus wij schakelen ex-gevangenen steeds vaker in, met het doel dat ze op termijn onze rol als therapeuten zelf kunnen gaan innemen”, besluit Gryson.

kasto80

Meest gelezen