Huurpremies en -subsidies onderbenut, minister Diependaele: "Ook overleg met verhuurders om hen meer kennis te geven"

Zowel huurders als verhuurders zijn niet voldoende op de hoogte van de mogelijke steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid voor huurders met een laag inkomen. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele wil daarom in overleg gaan met immokantoren zodat het systeem van huursubsidies en -premies beter wordt benut.  "Mensen kunnen zelf beroep doen op die premie, maar dat gebeurt te weinig", zegt minister Diependaele in een reactie op "Pano".

"Reportagemagazine "Pano" legt de vinger op de wonde, maar brengt geen nieuwe zaken naar boven", reageert minister Diependaele op de reportage over de wooncrisis. Het tekort aan goedkope huurwoningen is nog nooit zo groot geweest. Dat stelde ons reportageprogramma "Pano" vast. 

Voor mensen met een laag inkomen is het daardoor erg moeilijk om een geschikte woning te vinden. Het is vaak kiezen tussen een slechte of een te dure woning. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor wie een sociale woning wil huren de afgelopen jaren nog sterk aangegroeid, tot wel drie jaar wachten. 

BEKIJK hier het verslag uit "Het Journaal"
(en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Steun onderbenut

Voor wie moeite heeft om een woning te betalen of te lang moet wachten op een sociale woning bestaan er verschillende steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid, maar daarvan zijn te weinig mensen op de hoogte. "We vermoeden onder andere dat mensen die een brief over de steun krijgen denken dat het een factuur is en die weggooien", zegt minister Diependaele

Huursubsidie of huurpremie?

Huurders die op zoek zijn naar een nieuwe woning maken onder bepaalde voorwaarden aanspraak op steun van de Vlaamse overheid. Er zijn twee soorten steun, de Vlaamse huurpremie en de huursubsidie:

  • De Vlaamse huurpremie is bedoeld voor mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en in afwachting huren op de private markt.

Meer informatie over de Vlaamse huurpremie vind je hier. 

  • De Vlaamse huursubsidie is er dan weer voor mensen met een beperkt inkomen die verhuizen van een slechte of onaangepaste woning naar een goedehuurwoning op de privémarkt. 

Meer informatie over de huursubsidie vind je hier. 

Rony, een van de mensen die door "Pano" een jaar lang gevolgd werden, heeft recht op zo'n huursubsidie. Uit de reportage bleek dat ook verhuurders vaak te weinig op de hoogte zijn van wat er allemaal mogelijk is. Minister Diependaele wil daar iets aan doen: "We moeten ook met de immokantoren in overleg gaan om hen meer kennis te geven over huurpremies en -subsidies."

“"Pano" toonde aan hoe de private huurmarkt niet in staat is om voor betaalbaar wonen te zorgen voor iedereen", reageert oppositielid Maxim veys, de woonexpert van SP.A in het Vlaams Parlement, "Deze huurders rekenen op een sterke overheid die durft in te grijpen op de huurmarkt. En dat gebeurt vandaag niet." 

In een mededeling laat SP.A weten vorige week nog een uitbreiding van het systeem voor huurpremies te hebben voorgelegd in het parlement, maar die werd weggestemd door de meerderheid. Daarbovenop vinden ze dat er voor verhuurders die hun woning voor een langere tijd aan een lager tarief verhuren daarvoor een renovatiepremie moeten kunnen krijgen in ruil. 

Herbekijk hier het fragment over Rony in "Pano" (lees verder onder de video): 

Videospeler inladen...

Wachtlijsten

In Vlaanderen staan zo'n 150.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Het is jarenlang wachten voor kandidaat-huurders. Minister Diependaele merkt op dat de wachtlijsten mede aangegroeid zijn omdat de voorwaarden om sociaal te kunnen huren versoepeld zijn. Die wachtlijsten kunnen niet meteen opgevangen worden met nieuwe woningen, “bijbouwen doe je niet van de ene dag op de andere”, zegt Diependaele. 

Herbeluister hier het volledige gesprek met Vlaams minister Matthias Diependaele in "De ochtend" op Radio 1:

Oppositiepartij Groen stelt in een reactie op de “Pano” een aantal oplossingen voor. “Wij willen dat de minister een huurpremie voorziet voor alle wachtenden op een sociale woning, en niet pas na 4 jaar wachten zoals dat vandaag het geval is. De huurpremie van minister Diependaele is vandaag slechts een doekje voor het bloeden.” 

Ook het aantal woningen op de huurmarkt moet de minister verhogen. “Hij moet meer investeren in sociale woningen, maar dat doet de minister vandaag onvoldoende. De minister wil zelfs een plafond instellen om de bouw van sociale woningen te stremmen. Dat is onbegrijpelijk,” aldus Vlaams Parlementslid An Moerenhout.

Meest gelezen