BELGA

Oppositiepartij N-VA komt met eigen voorstel pandemiewet: "Parlement mag niet meer buitenspel worden gezet" 

Federaal oppositiepartij N-VA heeft zelf een voorstel rond pandemiewet klaar. Dat schrijft De Standaard. N-VA eist daarin dat elke vrijheidsbeperkende maatregel in tijden van crisis door het parlement in principe voorafgaand wordt goedgekeurd. Meerderheidspartijen Open VLD en CD&V vinden dat niet werkbaar.

Tijden van crisis, dat is wat we momenteel beleven met de coronapandemie. Zo'n crisis vergt drastische maatregelen, maatregelen die de federale regering momenteel neemt via een ministerieel besluit. Al worden er vraagtekens geplaatst bij de wettelijke basis en het democratische proces. In het federaal parlement worden er tijdens de wekelijkse zitting dan wel vragen gesteld, inspraak hebben de parlementsleden niet.

Dat wil de N-VA veranderen. "Ons voorstel bepaalt dat alle maatregelen die bij een crisis – welke dan ook – door een regering worden genomen, dat die eerst de goedkeuring van het parlement krijgen. Dat moet binnen de week kunnen", legt fractievoorzitter Peter De Roover uit.

Een uitzondering wordt voorzien voor erg dringende crisissituaties. "In acute omstandigheden kan de regering meteen besluiten nemen, maar ook dan moet binnen de 7 dagen het parlement die bekijken en al dan niet goedkeuren", aldus N-VA-fractievoorzitter De Roover. "Wat wij alleszins willen vermijden is dat het parlement verder buitenspel wordt gezet bij heel belangrijke beslissingen die fundamentele rechten van de burgers aanbelangen", klinkt het. 

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Patrick Dewael (Open VLD): "Voorstel N-VA lijkt me niet werkbaar"

De federale regering werkt sowieso al aan een pandemiewet.  Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil ten laatste tegen begin volgende maand een voorontwerp neerleggen in het parlement.  De Croo had al beloofd dat hij de oppositie zal betrekken bij de uitwerking van een pandemiewet. 

Maar volgens de federale meerderheidspartijen is het alvast geen goed idee om coronamaatregelen standaard vooraf door het parlement te laten goedkeuren zoals de N-VA voorstelt. Open VLD-Kamerlid Patrick Dewael ziet het voorstel van N-VA niet zitten: "Het lijkt me niet werkbaar. Je moet het vergelijken met een echte crisissituatie. Als er brand uitbreekt, ga je als burgemeester ook niet eerst naar de gemeenteraad om te vragen of je maatregelen mag nemen."

"Ik denk dat het belangrijk is dat je binnen de 15 dagen of maand na het uitvaardigen van besluiten, die besluiten ter bekrachtiging zou voorleggen aan het parlement bij gebreke waarvan ze zouden ophouden te bestaan", aldus Dewael. De Open VLD’er wijst erop dat de Vlaamse regering onder leiding van N-VA ook al coronamaatregelen heeft uitgevaardigd zonder goedkeuring van het Vlaams Parlement. Hij geeft onder meer als voorbeelden de sluiting van scholen en cultuurcentra.

Ook CD&V-Kamerlid Servais Verherstraeten vindt het voorstel van de N-VA te verregaand. "Vooraf het parlement nog eens raadplegen, dan riskeer je tijd te verliezen. Dan riskeer je meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames en misschien meer doden. Dat willen we vermijden. "

Meest gelezen