Derde minder kinderen met downsyndroom geboren sinds terugbetaling NIP-test voor zwangere vrouwen

Sinds de volledige terugbetaling van de NIP-test voor zwangere vrouwen zijn een derde minder kinderen met het syndroom van Down geboren. De test werkt erg nauwkeurig waardoor ook veel minder vrouwen onderworpen worden aan risicovolle testen zoals een vruchtwaterpunctie. Dat blijkt uit een onderzoek van alle genetische centra in België. Professor Humane Genetica Joris Vermeesch: "België was het eerste land, en is nog altijd een van de weinige, waar de test volledig wordt terugbetaald."  

"We hebben de NIP-test geëvalueerd na twee jaar volledige terugbetaling en we stellen vast dat 80% van alle zwangere vrouwen er gebruik van maakt en dat daardoor het aantal invasieve testen teruggedrongen is tot de helft", zegt professor Vermeesch. Uit het onderzoek blijkt dat de test zo goed als geen valsnegatieve resultaten oplevert en is dus veel nauwkeuriger is dan de oude methode. 

Afbreking van de zwangerschap blijft een ethische kwestie die in het maatschappelijke debat een plaats moet krijgen

Professor Humane Genetica Joris Vermeesch (KU Leuven)

Een invasieve opvolgtest is daardoor minder vaak nodig. Dokter Lore Lannoo, gynaecoloog in UZ Leuven: “Invasieve testen zoals vruchtwaterpuncties en vlokkentesten worden nu minder vaak uitgevoerd om genetische afwijkingen vroeg op te sporen." Dat is goed nieuws gezien die testen een risico op miskraam inhouden. 

NIPT? 

Staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test en gaat na of er genetische afwijkingen zijn bij de baby die onder andere tot het syndroom van Down zouden kunnen leiden. Dat doet men door het DNA van de baby te meten in het bloed van de moeder. Het gaat dus om een eenvoudige bloedprik. 

Minder kinderen met downsyndroom

De studie stelde ook vast dat er een derde minder kinderen worden geboren met het downsyndroom. Het gaat om een daling van 0,06% naar 0,04% van de pasgeborenen. Dat komt vermoedelijk door de brede toepassing van de test sinds 2017 en de grote nauwkeurigheid van de testresultaten. Dat meldt de KU Leuven die het onderzoek van de genetische centra coördineerde. 

NIP-test kan ons ook nog veel meer vertellen over allerlei andere afwijkingen

Professor Humane Genetica Joris Vermeesch (KU Leuven)

Professor Vermeesch: “De grote meerderheid van de vrouwen kiest voor een afbreking van de zwangerschap wanneer de genetische afwijking die leidt tot downsyndroom blijkt uit de NIPT. Dat blijft natuurlijk een ethische kwestie die in het maatschappelijk debat een plaats moet krijgen."

"Er wordt nogal gefocust op het downsyndroom, maar de NIP-test kan ons daarnaast ook nog veel meer vertellen over allerlei afwijkingen", zegt professor Vermeesch. Ook dat is een meerwaarde van de NIPT. "Het gaat dan bijvoorbeeld om afwijkingen die het verdere verloop van de zwangerschap kunnen beïnvloeden, ernstige ontwikkelingsstoornissen veroorzaken bij het kind of een hoog risico dragen op aandoeningen voor de aanstaande moeder", zo staat er in de mededeling. 

Meest gelezen